Udalbatza

Noiz
Eguna: 2021/05/28, hasiera ordua: 09:00
Deskribapena

Udalbatza

Udalbatza 2021/05/28(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago (honek onesteko zain: Udalbatza)

GAI-ZERRENDA

 1. 2021eko apirilaren 23an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.
 2. Vitoria-Gasteizko Udaleko udalbatzak 2021eko martxoaren 26an egindako Ohiko Bilkuraren aktan gertatutako akats materiala zuzentzea.
Ebatzi beharrekoak
OGASUN BATZORDEA
 1. Transferentzia bidez aurrekontua aldatzeari hasierako onespena ematea, “Kultura Kalean!” Elkartearekin hitzarmena sinatzeko. 12/21 dosierra.
 2. Transferentzia bidez aurrekontua aldatzeari hasierako onespena ematea, “AFRO” Afrikako Egoiliarren Elkartearekin hitzarmena sinatzeko. 14/21 dosierra.
 3. Behin-behineko onespena ematea hondakinak bildu eta suntsitzeko zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskala aldatzeari (6.3 Ordenantza Fiskala) 2021 erako.
 4. Behin-behineko onespena ematea bide publikoan mahaiak, aulkiak eta abar jartzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantza Fiskalaren (7.3 ordenantza fiskala) aldakuntzari, 2021erako.
LURRALDE BATZORDEA
 1. Behin betiko onespena ematea Gasteizko HAPOaren xedapen-aldaketari,zein “Ibaialde” 11. sektoreko RD-24 lursailari baitagokion.
KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN ETA NEKAZARITZA EREMUAREN BATZORDEA
 1. Gasteizko Udala “Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (ENERAGEN)” elkarteari atxikitzea onestea.
"LUIS ARAMBURU" UDAL MUSIKA ESKOLA
 1. "Luis Aranburu" musika eskolako zuzendaritza kontseiluko kideen izendapena aldatzea.
Kontrol jarduera
ERAKUNDE ADIERAZPENAK
 1. Erakunde adierazpena, Kolonbiako egoerari buruzkoa.
MOZIOAK
 1. MUNIZIPALISTOK GASTEIZ ELKARTE SOZIOKULTURALAREN MOZIOA, Gasteizko udalerrian herritarren partaidetzarako prozesuen araudi bat modu parte-hartzailean abian jar dadin..
 2. EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, tranbia Jundizko industrialdera luzatzeko aukera azter dadin.
 3. EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, COVID-19ak herritarren osasun mentalean izaten ari den eraginari buruzko ikerketa bat egin dadin.
 4. TALDE POPULARRAREN MOZIOA, BEAren azken kostuaren auditoria ekonomikoa eskatzeko.
 5. EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, bizikleten mugikortasuna hobetu dadin.
 6. ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, aerosolez eta CO2 neurgailuez.
 7. ELKARREKIN VITORIA-GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, hiriko berdeguneen kudeaketa iraunkorraz.
 8. TALDE POPULARRAREN MOZIOA, abiadura handiko trena Gasteizera lurpetik iristeko epeak bizkortu daitezen.
 9. EH BILDU GASTEIZ TALDEAREN MOZIOA, Iraunkortasun Energetikoaren Legea betetzeko udalerriek behar dute finantzazioaz.
DEKRETUAK
 1. Alkatearen dekretuen eta zinegotzi ordezkarien ebazpenen zerrenda, apirilean emandakoak baina zerbitzuek atzerapenez igorritakoak.
GALDE-ESKEAK
 1. GALDE-ESKEAK.

2021eko maiatzaren 24an

ALKATEA

UDALBATZAREN BEHIN BEHINEKO IDAZKARI NAGUSIA

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.