Tokiko gobernu-batzordea

Noiz
Eguna: 2020/11/27, hasiera ordua: 09:00
Deskribapena

Tokiko gobernu-batzordea

Tokiko gobernu-batzordea 2020/11/27(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago

GAI-ZERRENDA

 1. 2020ko azaroaren 20an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.
UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
 1. (2020/CO_ASER/0050) Komunikazioen segurtasuna zaintzeko ekipamendua mantentzeko kontratua esleitzea. 80.440,80 euro.
HEZKUNTZA ETA KULTURAREN SAILA
 1. Jazzargia elkartearekiko lankidetza-hitzarmena, "Jazz uhinak hirian barrena" programaren XV. ediziorako (2020-2021 ikasturtea). 30.000,00 euro.
 2. Enpresek hezkuntza-premia berezien arloan antolatutako hezkuntza-jardueretarako laguntza-deialdia ebaztea (2020-2021). 20.000,00 euro.
 3. "La Caixa" banku fundazioarekiko lankidetza-hitzarmena,"Ametsen lurraldea” erakusketarako.
MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
 1. (2020/CO_SOBR/0039) Esleitu gabetzat jotzea Gasteizko Florida parkeko haitzuloaren egitura indartzeko eta haitzuloa birgaitzeko obra-kontratua. 184.294,20 euro.
 2. I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U. enpresak jaulkitako faktura (03200220090000003 zk.) baliozkotzea. Kontzeptua: Adurtza eta Abetxuku auzoetako airetiko linea elektrikoak kentzea. 13.310,00 euro.
 3. (2018/CO_AOBR/0031) Terrorismoaren Biktimen Oroimenezko Zentroaren ingurunea eraberritzeko lanen prezio-kontrajarrien akta onestea eta kontratua aldatzea. 349.800,50 euro.
 4. Dosier osagarria abiaraztea, Gasteizko Santa Barbara plaza eraberritzeko obretako akatsak zuzentzeko
GIZARTE POLITIKAK, ADINEKOAK ETA HAURREN SAILA
 1. (2019/CO_ASUM/0013) Udalaren egoitza, etxebizitza komunitario eta jantokietarako elikagaiak hornitzeko kontratuko urteko kopuruak doitzea. 1. multzoa. 57.700,00 euro.
 2. (2019/CO_ASUM/0013) Udalaren egoitza, etxebizitza komunitario eta jantokietarako elikagaiak hornitzeko kontratuko urteko kopuruak doitzea. 2. multzoa. 37.700,00 euro.
 3. (2019/CO_ASUM/0013) Udalaren egoitza, etxebizitza komunitario eta jantokietarako elikagaiak hornitzeko kontratuko urteko kopuruak doitzea. 3. multzoa. 13.600,00 euro.
 4. Adinekoentzako udal egoitzetarako landare-olioen hornikuntza-kontratuaren bigarren luzapena. 48.073,81 euro.
 5. Osasun Iturriko gizarte- eta hezkuntza-zentroa kudeatzeko kontratuaren bigarren luzapena. 136.180,00 euro.
 6. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan, Pablo Nerudako bulegoetan eta Haurtzaro eta Senitarteko zerbitzuetako zaintza zerbitzurako kontratuaren bigarren luzapena. 365.500,19 euro.
 7. Adinekoak beren etxeetatik Hirugarren Adinekoen Zerbitzuetara eta alderantziz eramateko zerbitzua eskaintzeko kontratua etetea.
OGASUN SAILA
 1. JCDECAUX ESPAÑA, SLU (lehen CEMUSA CORP. EUROPEA DEL MOBILIARIO URBANO S.A.)merkataritza-sozietateak Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko irailaren 18ko akordioaren kontra jarritako berraztertzeko errekurtsoa ebaztea. 2019ko maiatzaren 28tik 2020ko ekainaren 29ra bitarteko aldiari dagokion kanona ordaintzeari buruzkoa, Gasteizko hiriguneko informazio-euskarri, markesina eta interes eta erabilera publikoko bestelako elementuak ustiatzeko kontratua dela eta.
 2. Deusto Sistemas SA enpresak aurkeztutako 2020/10/32 zenbakidun faktura eremu judizialetik kanpo ontzat ematea. Kontzeptua: salaketa orriak grabatzeko eta horren prestazio osagarri batzuetarako zerbitzua ematea. 15.041,66 euro.
 3. Giza Eskubideen hiribideko 11.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 4. Euskadiko Hiriburuaren etorbideko 16.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN SAILA
 1. Euskal Herriko Unibertsitatearekiko hitzarmenaren bigarren luzapena, 2020-2021 ikasturtean, Arabako unibertsitate-campusean, “Digital Management & ERP: Gestión de la Empresa 4.0” izeneko graduondoko masterraren hirugarren edizioa antolatu eta eskaintzen ekonomikoki laguntzeko. 15.000,00 euro.
 2. Erdi Aroko Hiriguneko Udal Enpresa Zentroko 6.3 bulegoa alokairuan esleitzea.
 3. Jundizko Udalaren Enpresa Zentroko 10. pabilioia alokairuan esleitzea.
GIZA BALIABIDEEN SAILA
 1. Rey Juan Carlos Unibertsitatearekiko lankidetza-hitzarmena, kanpoko praktika akademikoak egiteko.
 2. Udaltzaingoko 11 agente lanpostu betetzeko enplegu-eskaintza publikoa onestea.
LEGE AHOLKULARITZA
 1. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 283/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 2. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 659/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 3. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 663/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 4. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 615/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 5. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 688/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura arrunta).
 6. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 680/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 7. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 1039/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura arrunta).
 8. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 676/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 9. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 679/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).

Vitoria-Gasteizen,2020ko azaroaren 25ean

BATZARBURUA

GAI-ZERRENDATIK KANPO

  MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
  1. (2019/CO_ASER/0081) Gasteizko argiteria mantendu, onik zaindu eta hobetzeko zerbitzurako kontratuko urteko ordainketak doitzea. 1. multzoa. 416.000,00 euro.
  2. (2019/CO_ASER/0081) Gasteizko argiteria mantendu, onik zaindu eta hobetzeko zerbitzurako kontratuko urteko ordainketak doitzea. 2. multzoa. 416.000,00 euro.
  3. OGASUN SAILA
   1. Hirugarren Jabetza Erregistroko 20.229 funtsaren esleipenari buruzko 2020ko urriaren 30eko erabakiaren gauzatzea eteteko eskaera ebaztea (San Prudentzio azpipoligonoko 2. gauzatze unitateko RC-22 lursaila).
   2. Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko urriaren 30ean hartutako erabakiko akats materiala zuzentzea, zein Gasteizko Olarizu hiribidean behar ez bezala okupatutako udal etxebizitzak ofizioz berreskuratzeari buruzkoa baita.
   3. EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN SAILA
    1. Ostalarientzako laguntza ekonomikorako aparteko deialdiak onestea. 500.000,00 euro.
    2. Erdi Aroko hiriguneko enpresa-zentro 5.2 bulegoa alokairuan esleitzea.

  Lotutako informazioa

  Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.