Tokiko gobernu-batzordea

Noiz
Eguna: 2020/09/22, hasiera ordua: 14:00
Deskribapena

Tokiko gobernu-batzordea

Tokiko gobernu-batzordea 2020/09/22(e)an egin da

Aparteko eta premiazkko bilkura.

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago

GAI-ZERRENDA

 1. Aparteko bilkura egiteko premiaz erabakitzea.
OGASUN SAILA
 1. Zergen eta Zuzenbide Publikoko Bestelako Diru-sarrera Lokalen Gestio, Bilketa eta Ikuskaritzari buruzko 0. Udal Ordenantza aldatzeko proiektua, 2021eko ekitaldirako.
 2. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen 1. udal ordenantza fiskala aldatzeko proiektua, 2021eko ekitaldirako.
 3. Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (2. ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 4. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (3. ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 5. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (4. ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 6. Ekonomi jardueren gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (5. ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 7. Lizentziak eta hirigintza zerbitzuak emateagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (6.1 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 8. Zabaltze eta jarduera lizentziak emateko zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (6.2 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 9. Zaborrak bildu eta suntsitzeko zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (6.3 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 10. Prebentzio eta su itzaltze zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (6.4 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 11. Ibilgailuak hiriko kaleetatik kendu eta udal biltegietan gordetzeagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (6.5 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 12. Udalaren hirigintza gestioaren kostu orokorrak eta administraziokoagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (6.6 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 13. Hondakinak udalaren tratamendu lantegietan hustu eta tratatzeari dagozkion tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (6.9 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 14. Udal langile eta materialak erabiliz eskainitako zerbitzuagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (6.11 ordenantza fiskala) 2021eko ekitaldirako.
 15. Hileta zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (6.12 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 16. Azokak, ingurumena, osasun orokorra, laborategia eta analisi kimikoak eta antzekoak burutzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (6.13 ordenantza fiskala) 2021eko ekitaldirako.
 17. Txostenak, atestatu kopiak, argazki erreprodukzioak, fotokopiak, kartografi planoak, topografi datuak eta antzekoak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (6.14 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 18. Ibilgailuentzako udal desinfekzio parkeari dagokion tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (6.15 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 19. Gasteizko autobus geltokiko ematen diren zerbitzuei dagokien tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (6.16 ordenantza), 2021eko ekitaldirako.
 20. Lurzoruaren kutsaduraren prebentzioaren eta zuzenketaren alorreko txostenak egin eta kontsultei erantzuteari dagokion tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (6.17 ordenantza) 2021eko ekitaldirako.
 21. Erabilera publikoko lurretan jarritako postu, barraka, saltoki, ikuskizun edo jolas instalazioak jartzeagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (7.1 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 22. Bide publikoan kioskoak jartzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (7.2 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 23. Bide publikoan mahaiak, aulkiak eta abar jartzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (7.3 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 24. Ibilgailuak eraikin partikularretan sartze eta aparkalekua alde baterako erreserbatzeagatik ordaindu beharrekotasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (7.4 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 25. Bide publikoan erreten edo zangak irekitzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (7.5 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 26. Hiriko trafikoaren eta ibilgailuen aparkamenduaren arauketa eta kontrolarengatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (7.6 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 27. Bide publikoetako lurra, lur azpia eta airea okupatzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (7.7 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 28. Mailadi, oihalezko aterpe, begiraleku eta antzekoak jartzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (7.9 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 29. Hilerrian eraikuntzak uzteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (7.10 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 30. Kultura eta biltzar ekipamenduak, ekipamendu polifuntzionalak eta gizarte etxeak erabiltzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (7.11 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 31. Azterketa egiteko ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (7.13 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 32. Autotaxirako gidabaimena lortzeko azterketa egiteko ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (7.14 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 33. Herritarren Udal Txartela (HUT) egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (7.15 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 34. Adinekoentzako zentro soziokulturaletako aretoak erabiltzeko ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (7.16 ordenantza), 2021eko ekitaldirako.
 35. Haur eskoletara joatea eta bertan egoteari eta oporretako programei dagozkien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (8.1 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 36. Luis Aranburu musika eskolari dagozkion prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (8.2 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 37. Gizarte Politiken eta Osasun Publikoaren Sailak ematen dituen zerbitzuei dagozkien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (8.3 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 38. Udalaren kirol instalazioei dagozkien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (8.4 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 39. Folklore Akademiari dagozkion prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (8.5 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 40. Udalaren dantza eskolari dagozkion prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (8.6 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 41. Partaidetza eta Gizarte Eteen Sailak ematen dituen zerbitzuei dagozkien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (8.7 ordenantza fiskala), 2021ko ekitaldirako.
 42. Enplegu Sailak eskaintzen dituen lanaren bidezko lanbide prestakuntzarako nahi etengabeko prestakuntzarako zerbitzuei dagozkien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (8.8 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 43. Wifi teknologia bidezko udal komunikazio sareetara sarbidea izateari dagozkion prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (8.10 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 44. Enpresa zentroetako aretoak erabiltzeari dagozkion prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (8.12 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 45. Udal zentroetako jarduera eta ikastaroei kirol instalazioei dagozkien prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (8.13 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 46. Ezkontza zibilen zerbitzuari dagozkion prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (8.14 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 47. Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren zerbitzu eta jardueren prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala (8.15 ordenantza) 2021eko ekitaldirako moldatzeko.
 48. Gasteizko autobus-geltokiko lurrazpiko parkinga erabiltzeagatik ordaindu bearreko prezio publikoak arautzen dituen ordenanza fiskala aldatzeko proiektua (8.16 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 49. Bizikleta-aparkaleku segurua erabiltzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (8.17 ordenantza fiskala) 2021eko ekitaldirako.
 50. Bisita turistiko gidatuengatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proiektua (8.18 ordenantza fiskala), 2021eko ekitaldirako.
 51. Jabari publiko lokalaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren tasa —energia elektrikoa, gasa, ura eta hidrokarburoak garraiatzeko instalazioak— arautzeko ordenantza fiskalaren 2021erako proiektua.

Vitoria-Gasteizen,2020ko irailaren 22an

BATZARBURUA

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.