Tokiko gobernu-batzordea

Noiz
Eguna: 2020/09/25, hasiera ordua: 08:15
Deskribapena

Tokiko gobernu-batzordea

Tokiko gobernu-batzordea 2020/09/25(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago

GAI-ZERRENDA

 1. 2020ko irailaren 18an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.
UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
 1. (2018/CO_NSER/0011) Udalaren zenbait kirol instalaziotako sarrera kontrolatzeko sistema mantentzeko eta laguntza teknikoa eskaintzeko zerbitzurako kontratua aldatzea. 3.215,17 euro.
 2. IZENPE SAk Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko uztailaren 23ko 10/2014 araudiaren esparruan emandako konfiantzazko zerbitzuak Gasteizko Udalak erabiltzeko akordio arautzailea izenpetzea. Araudi hori identifikazio elektronikorako eta barne merkatutako transakzio elektronikoetarako konfiantzako zerbitzuei buruzkoa da, eta 1999/97/CE zuzentaraua indargabetzen du.
 3. Giroa SA enpresak jaulkitako fakturak –461617 eta 473808 zenbakidunak– eremu judizialetik kanpo ontzat ematea. Kontzeptua: erregaia hornitu eta udal eraikinetako klimatizazioko eta ur bero sanitarioko instalazioak mantentzea. 313.452,14 euro.
 4. Curenergia-azken baliabidearen enpresa merkaturatzaileak jaulkitako fakturak eremu judizialetik kanpo ontzat ematea. Kontzeptua: 2020. urtea amaitu arteko energia elektrikoaren kontsumoa, hainbat eraikini dagozkien 10 kW-tik beherako potentziako kontratuengatik (azken baliabideen tarifa). 40.000,00 euro.
 5. Comercializadora de Referencia S.A., EDP Comercializacora S.A.U. eta Giroa S.A.U enpresek jaulkitako fakturak eremu judizialetik kanpo ontzat ematea. Kontzeptua: 2020ko hainbat alditako gas kontsumoa udal eraikinetan, eta 2020ko abendura arteko kontsumoak. 65.000,00 euro.
KIROLA ETA OSASUNAREN SAILA
 1. Slow Food Araba elkartearekiko lankidetza-hitzarmena, bertako produktuak kontsumitzeko sentsibilizazio programarako. 12.000,00 euro.
MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
 1. Gasteizko Hiri Garraioak, SA (TUVISA) sozietateari esleitzea BEA autobusen probak egitea, AKPAren 20. klausulan aipatutakoak, eta sozietate horren eskura jartzea BEA sisteman beharrezkoak diren azpiegiturak, proba egiteko.
GIZARTE POLITIKAK, ADINEKOAK ETA HAURREN SAILA
 1. (2020/CO_ASER/0067. Gizartetik baztertuta geratzeko arriskua duten pertsonentzako zainpeko etxebizitzak kudeatzeko programaren kontratazio-dosierra onestea. 1.155.425,07 euro.
 2. Eulen servicios sociosanitarios S.L. enpresak aurkeztutako fakturak eremu judizialetik kanpo onartzea; kontzeptua: harrera-etxebizitzak kudeatzeko programa garatzea. 8.521,58 euro.
 3. Adinekoen Zerbitzuko girotze soziokulturalerako programak eta hainbat zerbitzu —harrera eta informazioa, hemeroteka, kafetegia, jangela, ile-apaindegia, podologia, informatika gela, sozio-motrizitate programa eta osagarri diren bestelakoak— eskaintzeko kontratua luzatzea. 3.063.252,00 euro.
 4. (2019/CO_ASUM/0012) San Martineko adinekoentzako zentro soziokulturalerako altzariak, osagarriak, makineria, material elektronikoa eta informazio-taulak hornitzeko kontratuaren esleipen-erabakian izandako akatsak zuzentzea. 5. multzoa. 30.811,06 euro.
OGASUN SAILA
 1. (2018/CO_ASUM/0033) Gasteizko Udalaren gizarte etxe, kirol instalazio eta udal eraikinetan edariak zein bestelako produktuak saltzeko makina automatikoak instalatu eta ustiatzeko kontratuaren oreka ekonomikoa berrezartzea.
 2. Dolores Ibarruri Gómez kaleko 12.ean dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 3. Gabriela Mistral kaleko 8.ean dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 4. Euskadiko Hiriburuaren etorbideko 11.eko babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
EKONOMIA SUSTAPENA, ENPLEGUA, MERKATARITZA ETA TURISMOAREN SAILA
 1. (2019/CO_ASER/0062) Biltzar eta Turismo Zerbitzuari biltzar jardueretan laguntzeko 2020rako kontratua gauzatzeari berrekitea.
GIZA BALIABIDEEN SAILA
 1. Gasteizko Udaleko Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko kabo lanpostuak barne sustapen bidez betetzeko deialdia handitzea.
LURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA
 1. (2020/CO_SOBR/0002) TUVISAren kotxetegi berriak jartzeko, egungo udal haztegiaren eraikuntza eta instalazioak eraisteko kontratua esleitzea. 96.354,72 euro.
 2. Gasteizko udalerriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldaketa bati –“Ibaialde” 11. sektoreko RD-22 lursailari dagokio– emandako hasierako onespen erabakiaren kontra aurkeztutako alegazio ebaztea.
LEGE AHOLKULARITZA
 1. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 440/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 2. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 312/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 3. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 256/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 4. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 420/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 5. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 307/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 6. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 534/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 7. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 249/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 8. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 263/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 9. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 205/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 10. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 201/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
 11. Udalaren defentsa-ekintzak bideratzea, 262/20 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).
TOKIKO GOBERNU BATZARRARI LAGUNTZEKO ORGANOA
 1. Kontratazio Mahaiko idazkari berria izendatzea.

Vitoria-Gasteizen,2020ko irailaren 24an

BATZARBURUA

GAI-ZERRENDATIK KANPO

  UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA
  1. (2020/CO_ASER/0029) Adinekoentzako zainpeko apartamentuen garbiketa integraleko zerbitzurako kontratua esleitzea. 106.480,68 euro.

  Lotutako informazioa

  Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.