Onura publikoko elkarteak aitortzea

Elkarte jakin batek, bere jardunean, Euskadiren interes orokorraren sustapenean laguntzen badu, elkarte hori onura publikoko elkarte aitor daiteke.

Halakotzat hartu eta horrek dakartzan abantailak baliatu ahal izateko, ahalegin handia egin behar da, elkarteei, eta horien jarduerei eta ekintzei kontrol zorrotzak egiten baitizkiete.

 1. Aitorpena eskatzeko modua
 2. Aurkeztu beharreko agiriak
 3. Betebeharrak
 4. Onura publikoko elkarte izatearen onurak

1. Aitorpena eskatzeko modua

Estatutuen arabera, kideak batzarrera deitu behar ditu elkarteak, onura publikoko elkartearen aitorpena eskatuko ote duten erabakitzeko. Aitorpen hori eskatzea erabakiz gero, eskabidea egin ahal izateko beharrezkoak diren agiriak Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan aurkeztu behar dira. Horren ondoren, agiri horiek dagozkien Eusko Jaurlaritzaren departamentuetara igortzen dira, elkartearen arlo jarduenaren arabera. Jaurlaritzaren Kontseilua da aitorpen hori esleitzen edo ukatzen duena, dekretu bidez eta eskaera aztertu ondoren.

Igo igo

2. Aurkeztu beharreko agiriak

 • Onura Publikoko Elkartetzat Aitortzeko Dekretua emateko eskabidea, elkarteko pertsona baimendu batek izenpetua.
 • Aitorpena eskatzea adostu den bileraren aktaren ziurtagiriaren bi ale. Elkarteko Idazkaritzak sinatu behar ditu bi ale horiek, Zuzendaritzaren oniritziarekin.
 • Eskaeraren aurreko bi urteetan etenik gabe garatutako memoriak.
 • Itxitako azken bi ekitaldiei dagokien kontabilitate-dokumentazioa, erakundearen ondarearen, finantza-egoeraren eta emaitzen irudi leiala erakustearren.
 • Elkarteak, jardueren bitartez, Euskadiren interes orokorraren sustapenean laguntzen duela egiaztatzen duten agiri guztiak.

Igo igo

3. Betebeharrak

Onura publikoko elkarte guztiek, urtero, honako hauek egin behar dituzte:

 • Aurreko ekitaldiko kontuak azaldu behar dituzte, kontu-ikuskaritzak izenpetutako txostenaren ale bat aurkezteaz gain.
 • Jardueren memoria aurkeztu behar dute.
 • Helburuak betetzeko gauzatu dituzten jarduerei buruzko txosten guztiak eman behar dizkiete Herri Administrazioei elkarteek, haiek hala eskatzen badiete.
 • Kontabilitateko Plan Orokorreko Egokitzeko Arauak eta irabazi-asmorik gabeko Erakundeetako Informazioko Aurrekontu Arauak aplikatu behar dituzte.

Igo igo

4. Onura publikoko elkarte izatearen onurak

 • 'Onura Publikoko Elkartetzat Deklaratua' aipamena agiri eta ekintza guztietan erabiltzeko aukera.
 • Hainbat zerga-onuraz baliatzeko aukera (16/2004 foru arauaren(Beste leiho batean irekiko da) arabera).
 • Puntuak lortzeko edo zenbait diru-laguntza lortzeko erraztasun handiagoa.
 • Doako laguntza juridikoa(Beste leiho batean irekiko da), betiere auzitan aritzeko baliabide-urritasuna egiaztatzen bada.
 • Elkarteen helburuekin modu zuzenean lotutako xedapen orokorrak sortzerakoan, eta haientzat joera berezia duten planak eta programak egiterakoan entzunak izatea (eraginpeko herritarrak biltzen edo ordezkatzen dituzten heinean), administrazio eskudunak ezarritako prozeduraren arabera.

Igo igo

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.