Zaborra biltzeagatik ordaindu beharreko tasari buruzko ohiko galderak

Nola kalkulatzen da zabor tasaren kuota?
Tasaren kuota urtekoa da; higiezinaren erabilera eta azalera kontuan hartuz zehazten dira tarifak
Zabor tasaren titular gisa ageri den pertsona alda dezaket?
Ondasunaren titularra izango da beti zaborra biltzeagatik ordaindu beharreko tasaren titularra, beraz, Ondasun Higiezinen gaineko Zergan, kontribuzioan edo katastroan titular gisa ageri den pertsonari bidaliko zaio ordainagiria. Hala ere, beste pertsona baten banku kontuan helbideratu daiteke, maizterraren izenean esaterako, hark baimentzen badu.
Areto baten jabea naiz, eta bertan ez da inoiz jarduerarik izan. Zabor tasa ordaindu behar dut?
Los locales que en el Catastro inmobiliario figuren calificados con el uso catastral de “Local en estructura”, tendrán una bonificación del 50% en la cuota de la tasa de basuras estipulada para las tarifas de comercio, oficinas y enseñanza.
Aplicación de la bonificación:
La bonificación se aplicará directamente sin necesidad de presentar solicitud.
Zabor tasan baja eman nahi dut, nire aretoan dagoeneko ez baita jarduerarik gauzatzen. Zer egin behar dut?
Zabor tasan ezin da baja eman, hori arautzen duen zerga ordenantzaren arabera, higiezina kokatuta dagoen lekuan zaborrak biltzeko udal zerbitzua ezarrita eta funtzionamenduan dagoelarik zerbitzua eskaintzen dela jotzen baita, partikularrak edo enpresak zerbitzua erabiltzen ez badute ere.

Tasa sortzen den egunean (eskatu daitekeen egunean), hots, urtarrilaren 1ean, aretoan jarduerarik ez bada, merkataritza areto, bulego eta irakaskuntza-lekuei dagokien tasa ezarriko zaio, aretoaren azaleraren arabera.
Etxebizitza aurten saldu dut. Zabor tasa ordaindu beharra dut?
Bai. Tasa urtero ordaindu beharrekoa da, eta urtarrilaren 1ean igortzen zaio jabeari. Gainera, ordainagiria ezin da hainbanatu.
Areto baten jabea naiz, eta bertan orain arte janari denda bat egon bada ere, une honetan itxita edukitzeko asmoa dut. Aurtengo zabor tasa ordaindu beharra dut?
Bai. Zaborrak biltzeko zerbitzua orokorra eta nahitaez hartu beharrekoa da; hortaz, eremuan dauden higiezinen jabe eta erabiltzaileek erabiltzen dutela ulertuko da, etxebizitzak, egoitzak, eskolak, establezimenduak eta abar nahiz industria jarduera bat egiten den edo egin daitekeen lokalak izan.

Urtarrilaren 1ean sortzen da tasa, alegia, egun horretatik aurrera eska daiteke, beraz, negozioaren titularra Ekonomi Jardueren gaineko Zergan baja emanda badago egun horretan, jabeak beste tarifa bati dagokion zabor tasa ordaindu beharko du, erabilera ezberdina baita. Alegia, lehen elikadura jarduerari zegokiona ordaintzen zuen, eta orain merkataritza areto, bulego eta irakaskuntza-lekuei dagokiena ordaindu beharko du, azaleraren arabera.

Tasaren kuota urtekoa da; higiezinaren erabilera eta azalera kontuan hartuz zehazten dira tarifak.
Familia ugaria gara eta zabor tasan hobaririk dugun jakin nahi dugu.
Jabetzan edo alokairuan 120 metro koadrotik gorako etxebizitza duten familia ugariek hobaria eska dezakete zabor tasan. Etxebizitzaren azaleraren arabera dagokion tartearen azpitik dagoen tarteari dagokion kuota ordainduko dute kasu horretan.

Familia ugarientzako hobari guztiak
Familia ugaria gara eta zabor tasan hobaria eskatzeko zein epe dugun jakin nahi dugu.
Tasa horri dagozkion hobariak uztailaren 31ra arte eska daitezke.
Hobariek ez dute atzera eraginik.

Hobarien eskabideak bide hauek erabiliz aurkez daitezke:
- Herritarrei laguntzeko bulego batean
- AHLZAren bulegoan
- E-postaz: hacienda@vitoria-gasteiz.org
Hirigune Historikoan bizi nintzen eta etxea erortzear dago. Aurtengo zabor tasa ordaindu beharra dut?
Udalak eraikina erortzeko zorian dagoela aitortu badu, etxebizitzaren hondamen-egoera deklaratu eta hurrengo urtean zabor tasa ordaintzetik salbuetsita egongo da.
Non eta nola ordain dezaket iritsi berri zaidan ordainagiria?
Tasa ordaindu izanaren egiaztagiria nahi badut edo ordainagiriren bat ordaindu gabe dudan jakin, nora jo dezaket?
-- Herritarrei laguntzeko bulego.
-- AHLZAren bulegora.
-- Interneten bidez: Ordaindu izanaren egiaztagiria eta Nire ordainagiri eta isunak
Guraso bakarreko familia gara, hobarik izango al dugo Zaborren tasan?
Lau kidek osatutako familia gara; iazko gure errenta 30.000 eurokoa izan da. Badugu inolako hobaririk Zaborren tasan?

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.