Gasteiz Hiri Hezitzailea

Hiri Hezitzailea izatea hezkuntza jarduerak eskaintzen dituzten zerbitzuak edo departamentuak izatea baino gehiago da. Eredu berria da, eta eredu horretan hezkuntzak eskolako hormak gainditzen du, bai berori garatzen den denborari, bai espazioari dagokienez. Gure bizitzan, prozesu iraunkorra da hezkuntza, eta hezkuntza eragile askok parte hartzen dute prozesu horretan.

Eredu berri honetan, hezkuntza-jardueraren esparru sozializatzailea ingurunea da, zentzu zabalenean. Ingurune horrek hezkuntza tipologia guztiak barne hartzen ditu, eta eduki eta aplikazioen aldetik konplexutasuna oso handia da.

Prozesu horretan parte-hartzeak funtsezko zeregina betetzen du, eta aukera-berdintasunean eta norbanakoaren eta taldearen promozioan oinarritutako dimentsio globala hartzen du, honako balio hauetan oinarrituta: errespetua, elkartasuna edo gizarte-inklusioa.

1990. urtean, Bartzelonan Hiri Hezitzaileen Nazioarteko I. Biltzarra egin zen. Munduko hogei herrialdetako hirurogei hiri baino gehiago biltzen dituen taldean, hiriek heziketarako eskaintzen duten ahalmenaz jabetuta, oinarrizko printzipio batzuk zehaztea erabaki genuen, hirian hezkuntza sustatzeko helburuarekin.

Horrelaxe sortu zen Hiri Hezitzaileen Karta, politikarekin, pedagogiarekin eta hirietako mugikortasunarekin lotutako tresna; hiriaren proiektu politikoan hezkuntzak zeharkako ardatzetako bat izan behar duela proposatzen du honek, eta tokiko gobernuak lurraldean eragiten duten hezkuntza-eragile guztien ahaleginak −publiko, sozial eta pribatuenak− antolatu behar dituela iradokitzen du.

Hiri Hezitzailea izateko eskubidea kontuan hartzen du kartak, bertako biztanleen interes kolektibo, sozial, ekonomiko eta hezitzaileen oinarrizko adierazpide den neurrian, betiere, elkartasuna, askatasuna, ekitatea eta duintasuna aintzat hartuta, eta kulturen errespetuan, iraunkortasunean eta justizia sozialean oinarrituta.

Hiri Hezitzaileen Karta aldarrikatu eta onartu zenean, hirien talde horren barnean, banakako eta taldeko prozesu bat egiten hasi ginen, izan ere, Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarearen (RECE)(Beste leiho batean irekiko da) eta Nazioarteko Elkartearen bidez (AICE)(Beste leiho batean irekiko da), tokian-tokian, estatuan eta nazioartean debate eta elkarrizketarako prozesu zabal bat egiteko aukera eman baitzuen horrek.

Gasteiz Hiri Hezitzailea proiektuko udal hezkuntza-jardueren helburua honako hezkuntza-balio hauek lortzea da:

1. Bizi-kalitatea

Osasunaz, ingurumenaz, kirolaz, kontsumoaz, aisialdiaz eta abarrez gozatu ahal izateko baldintza eta ohiturak sustatzea.

2. Gizalegea

Gizalegezko jokabideak hirian bizikidetza espazio bat sortzea dakar eta bertako bizilagunei bazterkeriarik gabe harremanetan jartzeko aukera emantea. eliminar

3. Sormena

Sortzeko eta bizitzaren esparru orotan erantzun berriak bilatzeko gaitasuna sustatzea.

4. Bakearen kultura

Bakearen aldeko ahalegina eta bilaketa aktiboa, justizia sozialean eta indarkeriarik gabe gatazkak konpontzean oinarrituta.

5. Ekitatea

Hasierako egoera edo baldintzak gaindituz, hirian bizi diren pertsona guztien oinarrizko eskubideak beteko direla bermatzeko baldintzak ezartzea.

6. Prestakuntza

Ikasten ikasteko estrategiak eskuratuz, bizian zehar pertsonen ahalmenak sustatzea eta garatzea.

7. Identitatea

Norberaren gizarteko kidetasun-sentimendua, eta gizarte horren ondasunekiko interesa eraikitzea.

8. Genero Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna

Oztopo eta diskriminazio sexista oro gainditzea, pertsona guztiek oinarrizko eskubideak berdintasun-baldintzetan baliatu ditzaten: emakumeak, gizonak eta sistema heteronormatiboak eskatzen duenari ez erantzuteagatik patriarkatuan eta heterosexismoan oinarritutako diskriminazioei aurre egiten dieten pertsonak (lesbianak, gayak, transexualak, transgeneroak, bisexualak eta intersexualak).

9. Barne hartzea

Hiriaren ahalmena garatzea gizarte aniztasunari erantzuna emateko eta bertan bizi diren pertsona guztiak, eskubide osoko kide gisa komunitatean txertatzeko.

10. Berrikuntza

Eraldatzeko eta berrikuntzak ezartzeko gaitasuna sustatzea, bereziki hezkuntzaren esparruan.

11. Parte-hartzea

Herritar, elkarte eta erakundeak inplikatzea, eta erantzukidetasunez guztien artean adostutako irtenbideak bilatzea.

12. Erantzukizuna

Norberaren autonomiatik abiatuta, norberarenganako eta komunitatearenganako konpromisoak hartzea.

13. Elkartasuna

Herrien arteko desorekei eta justizia-gabeziari aurre egiteko konpromisoa.

14. Iraungarritasuna

Etorkizuneko belaunaldiek beren beharrak asetzeko gaitasuna arriskuan jarri gabe, gaur egungo beharrak asetzeko gai den eredu soziala eraikitzea.

Lotura interesgarriak

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.