Trafiko isunei buruz ohiko galderak

1.  Nola jakinaraziko dizkidate trafiko salaketak?
 • Araua hautsi den egunean udaltzainak salaketa eskura ematen ez badizu: Posta ziurtatuz, Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren Erregistroan jasota duten bizilekura, salbu eta salatuak prozedurarako berariaz beste helbide bat eman badu edo trafiko gaietarako helbide elektronikoa esleituta badu
 • Araua hautsi den egunean udaltzainak salaketa eskura ematen badizu: Une horretantxe joko da salaketa jakinarazitzat, eta ez da salatuaren bizilekura postaz jakinarazi beharrik izango; epeak ere une horretan hasiko dira kontatzen, dela zigorra % 50eko murrizketarekin ordaintzeko, dela alegazioak aurkezteko. Kasu horretan, adierazitako murrizketaz ordaintzearen onura galduko da
2.  Etxetik kanpo nagoelako jakinarazpena jasotzen ez badut, zer gertatzen da?
Gauzatu gabe dauden jakinarazpenak Estatuko Aldizkari Ofizialean (BOE) argitaratuko dira, eta lege ondorioak izango dituzte argitaratzen den egunetik 20 egun naturaleko epea igaro ondoren.
3.  Zenbat denbora daukat isuna ordaintzean %50eko murrizketa lortzeko?
Egin dezakezu ordainketa isuna jaso duzun biharamunetik kontatzen hasita 20 egun naturaleko epean, edo epe berean, Estatuko Aldizkari Ofizialean salaketa argitaratzen den egunetik 20 egun naturaleko epea pasatu ondoren. Epe hori igarotakoan, ez da murrizketarik izango
4.  Zer gertatzen da isuna %50eko murrizketarekin ordaintzen badut?
Une horretan bukatzen da prozedura, ebazpen zigortzailea emateko beharrik gabe. Ez duzu administrazio-bidean errekurritzeko aukerarik izango, eta arau-haustearen arabera kenduko zaizkizu puntuak.
5.  Isuna ordaindu nahi ez badut, ez nagoelako ados, zer egin dezaket?
 • Ordaindu nahi ez baduzu, 20 egun naturaleko epea duzu alegazioak aurkezteko, salaketa eskura nahiz gerora jakinarazi zizuten egunetik, edo epe berean Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik 20 egun natural igaro ondoren.
 • Alegazioak onartzen badizkizute, salaketa baliogabetu eta prozedura bukatutzat joko da, ebazpena jakinarazten dizutelarik.
 • Alegazioak ezesten badira, ebazpen zigortzailea jasoko duzu; bertan adieraziko dizute zein kopuru ordaindu behar duzun eta zenbat puntu kenduko dizkizuten, egindako arau-haustearen arabera.
6.  Isun baten jakinarazpena jaso dut. Non ordain dezaket?
Isuna ordaintzeko, modu hauek dituzu.
7.  Isuna jaso ondoren alegaziorik aurkeztu ez eta 20 egun naturaleko epean ordaintzen ez badut, zer gertatuko da?
20 eguneko epea igaro ondoren, prozedura amaitu eta dagokion zigorra betearazi ahalko da, salaketa jaso zen egunetik 30 egun naturaleko epea igarota. Kontuan izan ezen, arau-hauste arina, puntu-galerarik ez dakarren arau-hauste larria edo unean bertan jakitera eman den arau-hauste larria edo oso larria bada, ez dela ebazpen zigortzailea jakinarazten.
8.  Isun bati dagokion zigortzeko ebazpena jaso dut. Zer egin dezaket?
 • 15 egun naturaleko epean ordain dezakezu, hau da, borondatez ordaintzeko epean. Epe hori igaro ondoren betearazteko bidetik eskatutako da ordaintzeko, dagozkion gainordainak eta interesak gehituta.
 • Berraztertzeko errekurtsoa ere aurkeztu ahalko duzu, zigortzeko ebazpenaren jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean, baina horrek ez du kentzen isuna ordaindu beharra, berraztertzeko errekurtsoa zigortze prozeduratik kanpo baitago eta, beraz, ez baitu ordaintze prozedura eteten.
9.  Ibilgailuaren titularra, alokatzailea edo ohiko gidaria naizenez, salaketa baten jakinarazpena jaso dut, baina jakinarazpena jaso dut, baina ni ez naiz arau-haustea egin duen gidaria. Zer egin dezaket?
 • Arau-haustea egin zen unean ibilgailua gidatzen ari zen pertsona identifikatu beharko duzu: NAN zenbakia, izena eta bi deitura eta jakinarazpenetarako helbide osoa eman beharko dituzu, isuna jaso eta 20 egun naturaleko epean.
 • Ibilgailuaren titularra pertsona juridiko bat (enpresa bat) bada, ibilgailua gidatzen zuen pertsona behar bezala identifikatzeko obligazioa izango du, esandako epean, hala eskatzen zaionean.Identifikatutako gidaria DGTko Gidarien Erregistroan ageri ez bada, Espainian gidatzeko balio dion baimenaren kopia aurkeztu beharko duzu identifikazioarekin batera.
 • Ez dago gidaria identifikatzeko obligaziorik aparkatzearen inguruko arau-hausteak direnean, halakoetan arau-haustearen erantzukizuna ibilgailuaren titularrari, alokatzaileari edo, izendatuta badago, ohiko gidariari baitagokio. Hori bai, nahi izanez gero, zeure borondatez, identifika dezakezu gidaria.

Tramite honetan duzu prozesuaren informazio osoa.
10.  Zer gertatuko da gidaria identifikatzen ez badut?
Ibilgailuaren titularrak, pertsona juridikoa izanik, eta aparkatzearen inguruko arau-haustea ez bada, erantzule den gidaria identifikatzen ez badu, edo epez kanpo egiten badu, arau-hauste oso larriaren egiletzat joko da, eta jatorrizko arau-hausteari zegokion isunaren bikoitza edo hirukoitza ezarriko zaio.
11.  Ibilgailu baten titularra naiz baina ibilgailu hori beste pertsona batek gidatu ohi du. Zer egin dezaket trafiko-salaketak niri ez jakinarazteko?
Ibilgailua gidatzen duen pertsona ibilgailuaren ohiko gidari gisa identifikatu ahal duzu, Gidarien Erregistroan DGTren web-orriaren(Beste leiho batean irekiko da) bidez, une horretatik aurrera, ibilgailuari dagozkion salaketak identifikatutako gidariari jakinaraziko zaizkio zuzenean.
12.  Isun bat jaso dut baina salaketan ageri den egunean nire ibilgailua konponketa lantegi batean zegoen. Zer egin dezaket?
Konponketa lantegiaren jabea identifikatu beharko duzu, dagokion salaketa hari jakinarazi eta gidari erantzulea identifika dezan. Edonola ere, ibilgailuaren titularrak agiri bidez (faktura) egiaztatu beharko du ibilgailua lantegian zegoela salaketari dagokion egunean.
13.  Etxebizitzaz aldatzen banaiz, jakinarazi beharra daukat?
Bai, legeak agintzen du bizileku aldaketa guztiak Probintziako Trafiko Buruzagitzan jakinarazi behar direla, Udal Erroldan bizilekua aldatu ala ez.
14.  Zein epe du Udalak nire alegazioei erantzuteko?
Arau-haustearen mailaren araberakoa da:
 • Arau-hauste arinak: 4 hilabete.
 • Arau-hauste larriak edo oso larriak: 7 hilabete.
Epe horretan erantzun ezean, arau-haustea preskribitu eta artxibatu egiten da.
15.  Bada isunen ordainketa zatikatzerik?
Borondatezko aldian dauden isunak zatikatu daitezke, prozedura zigortzailea amaitua badago, baita zorra premiamendu bidezko betearazte-bidean dagoenean ere, Zergen eta zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa, zerga-bilketa eta ikuskaritzari buruzko ordenantza orokorrean (0- IV. kap.), Ordainketak zatikatzea, Zorrak zatikatu edo atzeratzeko eskabide-eredua
16.  Baliogabetu al ditzaket TAOren isunak parkimetroan?
Ordu-txarteleko aparkaldia baino denbora gehiago aparkatuta egoteagatik jarritako salaketak baino ezin dira baliogabetu parkimetroan, baldin eta ordainketa-txartelean ageri den denbora muga amaitu denetik bi ordu baino gehiago pasatu ez badira. Horretarako, zaindariak salaketa baliogabetzeko argibideak ematen dituen poltsa bat utziko du ibilgailuan. Txartela doakoa denean ezin izango dira baliogabetu egindako neurriz gaineko denborak.
17.  Ibilgailua TAO eremuan aparka dezaket ordaindu gabe?
Gasteizko Udalak TAO eremuan doan aparkatzeko aukera ematen du, gehienez 15 minutuz. Horretarako, 15 minutuko doako txartela atera beharko duzu makinatik, eta ibilgailuaren barruan leku ikusgarri batean jarri. Jakizu, ordea, gehienez 15 minutuko doako aparkaldi hori gainditzeagatik jartzen diren isunak ezin direla baliogabetu parkimetroan.
18.  Egoiliar txartela dudalarik, badut nire eremuko kaleetan aparkatzerik TAO txartelik erosi gabe?
Egoiliar edo merkatari txartela duten pertsonek ordu-txartelik gabe aparkatu ahal dute beren TAO eremuko zona berdean - egoiliarrentzako lekuak eta egoiliarrentzako baino ez direnak - , baita berearen ondoko eremuetakoetan ere. Aldiz, beren TAO eremuko zona urdinean aparkatu nahi badute - txandakatzeko lekuak - , TAO txartela jarri beharko dute, dagokion tasa ordainduta.

Lotutako informazioa

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.