Familia ugarientzako hobariak eta salbuespenak

Familia ugariek hobariak izan ditzakete zerga, tributu eta udal zerbitzuen ordainketan, horietako bakoitzean ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

Ondorengo zergek eskabide-orri bera pdf erabiltzen dute: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, Ibilgailuak, zabor-tasa eta ur horniketaren eta ur saneamenduren tasa. Eta, behin hobaria emandakoan, ez da beharrezkoa hurrengo urteetan eskatzea. Udalak automatikoki aplikatuko du, hura emateko baldintzek bere horretan jarraitzen badute.

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga

Betebeharrak

Beste inongo etxebizitzaren jabe ez izatea, % 50eko edo hortik gorako ehunekoan.

Dokumentazioa

 • Eskabide-orria pdf.
 • Familia ugariaren agiriaren kopia.
 • Azkeneko errenta aitorpena, Araban eginez gero ez da beharrezkoa.

Hobaria % 90ekoa, % 50ekoa edo % 10ekoa izango da. Hobariak eta salbuespenak baliatzeko betebeharrak urtarrilaren 1ean bete behar dira. Hobari hau babes ofizialeko etxebizitzetarako ezarritakoarekin bateragarria da, baldin eta bien batuketak kuotaren % 100a gainditzen ez badu. Informazio gehiago: Ikus zerga hori arautzen duen ordenantza fiskalaren, 17.4.epígrafea.

Ibilgailuen zerga

Betebeharrak

 • Gutxienez 5 lagunentzako lekua eduki behar dute ibilgailuek, eta autoak izan.
 • Estandarizatutako errenta-mailak betetzea (Errenta kalkulatzeko adibidea) pdf.

Dokumentazioa

 • Eskabide-orria pdf.
 • Familia ugariaren agiriaren kopia.
 • Azkeneko errenta aitorpena, Araban eginez gero ez da beharrezkoa.

Familia bakoitzeko ibilgailu bakarrak jaso ahal izango du hobaria. Hobaria % 90ekoa, % 50ekoa edo % 10ekoa izango da. Beste %10eko hobaria egingo zaio, zero emisioko edo EKO etiketako ibilgailua izanez gero. (4.5. artikulua).

Zabor-tasa

Betebeharrak

 • Etxebizitzan erroldatuta egotea.

Dokumentazioa

 • Eskabide-orria pdf.
 • Ordainketa-egiaztagiria.
 • Familia ugariaren agiriaren kopia.
 • Etxebizitza errentan hartua duten familia ugariek tasa berek ordaintzen dutela egiaztatu beharko dute.

Azaleraren arabera dagokion tartearen azpitik dagoen tarteari dagokion kuota

% 50eko hobaria izango dute sortzapen egunean bertan (urtarrilaren 1ean) erroldatuta dauden pertsonen arabera, ezarri den gainordainean.

Uraren banaketa, hornikuntza eta tratamenduaren tarifak

Dokumentazioa

 • Ordainketa-egiaztagiria.
 • Familia ugariaren agiriaren kopia.
 • Zabor-tasa: etxebizitza errentan hartua duten familia ugariek ere eska dezakete hobaria, tasa berek ordaintzen dutela egiaztatzen badute.

Familia ugarien etxeko kontsumoa honela fakturatuko da, hiru hilean 10m3tik gora: horniketa, 0,422 € m3 bakoitzeko; arazketa, 0,280 € m3 bakoitzeko; eta estolderia, 0,120 € m3 bakoitzeko.

Ikus Uraren banaketa eta hornikuntzagatik eta saneamenduagatik ordaindu beharreko tarifak arautzeko ordenantza -2022/04/01eko ALHAO, 39. zk.-.

"Jose Uruñuela" dantza eskola eta Folklore Akademia

Dokumentazioa

Familia ugari berezia*: Matrikula doan.

Familia ugari orokorra: Matrikula erdia doan (% 50eko hobaria).

"Luis Aramburu"musika eskola

Dokumentazioa

Familia ugari berezia*: Matrikula doan eta musika-udalekuen prezioak: % 75eko hobaria.

Familia ugari orokorra: Matrikula erdia doan (% 50eko hobaria). Musika-udalekuen

Prezioak: % 50eko hobaria.

Azterketak egiteagatiko tasak

Dokumentazioa

% 50eko hobaria

Araudia

 • La categoría de especial corresponde a las unidades familiares de cinco o más hijos e hijas y las de cuatro, cuando al menos tres de ellos proceden de parto, adopción o acogimiento múltiples. El resto son de categoría general.
 • Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzko uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuan dago arautua familia-errenta estandarizatua -2012ko abuztuaren 6ko EHAA, 152. zk.
 • Ordenanzas fiscales
  • Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala (2.ordenantza).
  • Ur horniketarako eta saneamendurako udal zerbitzuak emateko tasa arautzen duen ordenantza (6.7.ordenantza).
  • Zaborrak bildu eta suntsitzeko tasa arautzen duen ordenantza (6.3.ordenantza).
  • Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskala] (1.ordenantza).
  • Udal Folklore Akademiak eskaintzen dituen zerbitzuetako prezio publikoaren araudia (8.5.ordenantza)
  • "Jose Uruñuela" Udal Dantza kontserbatoriok eskaintzen dituen zerbitzuetako prezio publikoaren araudia (8.6.ordenantza)
  • Azterketak egiteko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala (7.13. ordenantza).

Familia ugarientzako hobariak: betebeharren laburpen -taula - pdf

Lotutako informazioa

 

Zure iritziak axola digu

Lagun iezaguzu hobetzen. Informazio hau baliagarria gertatu zaizu?

Nahi baduzu, iruzkinak egin ditzakezu.
Nahitaezkoa da identifikatzea.

Izartxoarekin markatutako eremuak derrigorrezkoak dira.

Jasotako iruzkinak

Página web: Bonificaciones y exenciones para familias numerosas

 • Hola, ¿por qué hay una diferencia de 5000 € entre los tramos de renta a tener en cuenta para aplicar bonificaciones en los impuestos del IBI y de vehículos de tracción mecánica ?

  Giovanni Rana Triste 2017/09/21 09:04:50 Erantzuna eman zaio

 • Los tramos se fijan atendiendo a que haya una homogeneidad entre ellos, sin diferencias o desequilibrios. Además, hay que atender, en las bonificaciones, al límite máximo de ingresos fijado para la bonificación en la Norma Foral y al porcentaje máximo de bonificación.

  El proyecto de las Ordenanzas Fiscales para el 2018 está en este momento en exposición pública y en perido de alegaciónes hasta el 15 de noviembre por escrito en cualquier Oficina de Atención Ciudadana, en las Oficinas Técnicas de San Martín y por la Sede Electrónica de este Ayuntamiento mediante tarjeta digital.

  Udalaren logotipoa Udala 2017/10/06 09:16:02