Udal zergak - Araudiak

Lokala

Foru Aldundiarena

Estatukoa

 1. 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua(Beste leiho batean irekiko da), martxoaren 5ekoa, toki ogasunak arautzen dituen legearen testu bateratua onesten duena. Azken aldaketa: 2/2008 Legea, abenduaren 23koa.(Beste leiho batean irekiko da)
 2. 39/1998 Legea, abenduaren 28koa, Toki Ogasunak arautzen dituena.
 3. 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituena.
 4. 2822/1998 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, Ibilgailuen Araudi Orokorra onesten duena.
 5. Zergei buruzko 58/2003 Lege Orokorra, abenduaren 17koa, eta hura garatzeko erregelamenduak.
 6. 520/2005 Errege Dekretua, martxoaren 26koa, Administrazio publikoek ondarearen gaineko erantzukizunaren alorrean baliatu beharreko prozeduren araudia onesten duena.
 7. 939/2005 Errege Dekretua, Diru-bilketarako Araudi Orokorra.
 8. 36/2006 Legea, azaroaren 29koa, iruzur fiskalaren prebentziorako neurriak biltzen dituena
 9. 1065/2007 Errege Dekretua, uztailaren 27koa, zerga kudeaketa eta ikuskaritza arloko jardun eta prozeduren inguruko eta zergak aplikatzeko prozeduretako arau komunak garatzeko araudi orokorra onesten duena.
 10. 2063/2004 Errege Dekretua, urriaren 15ekoa, zergen alorreko zigor erregimenaren Araudi Orokorra onesten duena.
 11. 939/1986 Errege Dekretua, apirilaren 25ekoa, zergen ikuskaritzari buruzko araudi orokorra onesten duena.

Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren Postontziaren bidez.