Boluntariotza kudeatzeko modua

Boluntariotza parte hartzeko beste modu bat da.

Boluntarioak erakunde batean sartzeko modua

Erakunde batean boluntarioak sartu baino lehen, hausnarketa sakona egin behar da, eta boluntarioak sartzeko premia dagoela oso argi edukitzea beharrezkoa da. Elkarte batean boluntarioak sartzeak kostuak eta lana dakartza. Kudeaketa hori egin baino lehen honako puntu hauek hartu behar dira kontuan:

pdf Erakundeentzako boluntariotza-gida

Boluntarioentzako aseguru-poliza bat kontratatzeko betebeharra

Boluntarioen erakundeak, eta baita horiek gauzatutako jarduerak ere, erantzukizun zibil eta penaletan eror daitezke, kolektibo horiek xede altruista badute ere, boluntarioek esperientzia handia eduki badezakete ere, eta elkartearen eta zerbitzu edo jardueren onuradunen arteko harremana ona izan badaiteke ere. Hori dela-eta, legeak agintzen duenez, aseguru-poliza bat kontratatu behar dute horrelako erakundeek ezinbestean.

Boluntariotzari buruzko 17/1998 Legearen(Beste leiho batean irekiko da) 6. artikuluak boluntarioen eskubideak jasotzen ditu, eta horrek ezartzen duenez, boluntarioen jarduerak hirugarrenei eragin diezaieketen kalteengatik aseguru baten estaldura jasotzeko eskubidea dute hirugarren horiek. Halaber, Lege horren 8. artikuluak ezartzen duenez, erakundeek ezinbestean sinatu behar diete horrelako polizak boluntarioei.

Igo igo

Lege-esparruaren aplikazioa
 • Boluntariotza zer den eta boluntarioak nortzuk diren argitzen du.
 • Boluntarioen eskubideak eta betebeharrak ezagutzen ditu.
 • Erakundeek boluntarioekin dituzten eskubideak eta betebeharrak ezagutzen ditu.

Boluntariotza Legearen(Beste leiho batean irekiko da) 2. artikuluan zehaztutako baldintzak bete behar ditu boluntarioak eduki nahi dituen erakunde orok:

 • Legeari jarraiki sortu behar dira eta berezko nortasun juridikoa eduki behar dute.
 • Irabazi-asmorik ezin dute eduki.
 • Euskal Autonomia Erkidegoan eskumena duten elkarteen edo fundazioen erregistroetan behar bezala inskribatuak egon behar dute.
 • Interes orokorreko jardueren esparruan programak edo proiektuak garatu behar dituzte, Legearen 3. Artikuluetan(Beste leiho batean irekiko da) zehazten denari jarraiki.

Honako hauei deritze boluntarioen erakundeak: aurreko baldintza guztiak betetzeaz gain, batik bat boluntarioz osatuak dauden erakundeak, eta gainera, ekintza-programa edo -proiektu gehienak boluntarioen bitartez garatzen dituztenak.

Boluntarioak erakunde batean sartzea idazki bidez formalizatu behar da: harreman hori altruista dela jasotzeaz gain, elkartearen zein boluntarioen eskubideak eta betebeharrak zehaztuko dituen konpromiso baten bitartez.

Igo igo

Esparru etikoaren aplikazioa
 • Egitura malguz hornitzea.
 • Erakundean boluntarioen parte-hartze erreala eta eraginkorra sustatzea.
 • Boluntario bakoitzarekin hasierako konpromisoa adostea.
 • Formakuntza-ibilbideak sortzea eta eskaintzea.
 • Taldeko lan-metodoei lehentasuna ematea.
 • Boluntario berriei indarreko arauditik eratorritako eskubide eta eginkizunak ikusaraztea.

Igo igo

Boluntariotza kudeatzeko kontuan hartu behar diren elementuak
 • Boluntarioek erakundean edukiko duten eginkizuna zehaztea.
 • Boluntarioen sartze-prozesua, baldintzak, harrera, segizioa, eta irtetea (behar izanez gero) argitzea.
 • Boluntarioek erakundean benetan parte hartu ahal izateko moduak edukitzea.
 • Boluntariotza kudeatzeko agiri-euskarriak edukitzea (lanean hasteko akordioa, akreditazioa, alten eta bajen erregistroa, eta abar).
 • Boluntarioaren lana aintzat hartzea ahalbidetuko duten ekimenak edukitzea.
 • Boluntarioekiko lege-baldintzak betetzea (ekintzatik eratorritako gastuak eta istripu eta erantzukizunen asegurua ordaintzea).

Igo igo

Boluntariotza Erakundeen Errolda Orokorrean izena ematea

Boluntariotzako Erakundeen Errolda Nagusia(Beste leiho batean irekiko da) Eusko Jaurlaritzaren erregistro ofiziala da, eta programak boluntarioen bitartez gauzatzen dituzten erakundeek osatzen dute.

Igo igo

Zein elkarte inskribatu daitezke Erroldan?

Boluntarioen erakunde oro, Euskal Autonomia Erkidegokoak badira; hau da, kide gehienak boluntarioak dituzten erakunde guztiak, baldin eta erakunde horien programak edo proiektuak horrelako gizarte-eragileen bitartez garatzen badira.

Igo igo

Elkarte batek zein abantaila edukiko ditu izena ematen bada?

Igo igo

Zeintzuk dira elkarteek erregistro horretan sartzeko bete behar dituzten baldintzak?

Igo igo

Zer datu eman behar ditu elkarte batek inskribatzerakoan?
 • Erakundearen izena.
 • Identifikazio Fiskaleko Kodea (IFK).
 • Erakundearen izaera juridikoari dagokion erregistroko inskripzio-zenbakia.
 • Helbide soziala, egoitza edo ordezkaritza EAEn.
 • Erakundearen helburuak eta erakundeak gauzatzen dituen interes orokorreko jarduerak.
 • Jarduera-eremua.
 • Herritar hartzaileen ezaugarriak.
 • Jardueraren lurralde-eremua.
 • Boluntarioen legezko ordezkaria eta boluntarioen arduradunak diren langileak.
 • Erakundearen giza baliabideak.
 • Elkarteen kasuan, onura publikoaren aitorpena, halakorik badago.

Igo igo

Zeintzuk dira aurkeztu beharreko agiriak?

Igo igo

2. Boluntarioentzako aseguru-poliza bat kontratatzeko betebeharra

Zein estaldura bermatu behar dute horrelako aseguruek?

Honako estaldura hauek bermatu behar dizkie polizak boluntarioei: osasun-laguntza, heriotza eta baliaezintasuna, boluntariotza-ekintza gauzatzerakoan izandako istripuak, eta boluntarioek hirugarrenei eragin diezaieketen kalteak.

Igo igo

Zein da horrelako poliza batek barne hartu behar duen gutxieneko kapital bermatua?

Sinatutako erantzukizun zibileko aseguruaren gutxieneko kapital bermatuak 300.506,05 eurokoa izan behar du.

Igo igo

Poliza bat kontratatzeko kontuan hartu behar diren zenbait alderdi:
 • Aseguruaren xedea: erakundeari zein langileei (profesionalei, boluntarioei, kideei, zainduei) egotz dakiekeen erantzukizun zibila bermatu behar du polizak, kolektiboak antolatutako edo sustatutako jarduerak gauzatzean hirugarrenei eragindako kalteen eraginez sortutako erantzukizun zibila, hain zuzen ere.
 • Estalitako arriskuak: erakundeak gauzatzen dituen jardueren xehetasunak jaso behar ditu aseguruak ezinbestean, eta xehetasun horiek estatutuetan jasotzen direnarekin bat datozela egiaztatu behar da.
 • Aseguratuak:
  • Jardueretan esku hartzen duten langile guztiak aseguratuak daudela bermatu behar da, profesionalak edo boluntarioak diren kontuan hartu gabe.
  • Komenigarria da, era berean, kideak edo pertsona zainduak ere aseguratzea.
  • Istripu-aseguruei dagokienez, boluntarioentzat eta kide edo pertsona zainduentzat kontratatu ohi dira. Profesionalak, ostera, mutualitateak berak estali ohi ditu.
 • Estaldura geografikoa: normalean, boluntariotza-aseguru gehienek Espainiako lurraldean gertatutako kalteengatiko erantzukizunak estaltzen dituzte soilik. Elkarteak jardueraren bat atzerrian gauzatuko duela aurreikusten badu, poliza aldatu behar du elkarte horrek.
 • Salbuespenak: beharrezkoa da estali gabeko arriskuak xehatzea polizan.

Igo igo

Lotutako informazioa

 

Zure iritziak axola digu

Lagun iezaguzu hobetzen. Informazio hau baliagarria gertatu zaizu?

Nahi baduzu, iruzkinak egin ditzakezu.
Nahitaezkoa da identifikatzea.

Izartxoarekin markatutako eremuak derrigorrezkoak dira.