Publicaciones del Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui"

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Gasteizko Udaleko Argazki-Atala : 427.000 jatorrizko argazki biltzen dituen fototeka bat. Vitoria-Gasteiz : Udala, [1995 ]= Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. La Sección de Fotografía del Archivo Municipal : una fototeca de 427.000 originales. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, [1995].

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Argazkiak. Fondoen I antologia : 1884-1941. Vitoria-Gasteiz : Udala, 1995 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Fotografía : I antológica de fondos: 1884-1941. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 1995.

Vitoria-GasteizkoUdal Artxiboa. Argazkiak. Fondoen II antologia: 1941-1968. Vitoria-Gasteiz: Udala, 1996 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Fotografía : II antológica de fondos: 1941-1968. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 1996.

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Argazkiak. Fondoen III antologia : 1968-1996. Vitoria-Gasteiz: Udala, 1998 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Fotografía. III Antológica de Fondos : 1968-1996. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 1998.

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Argazkiak. Santiago Arina y Albizu : 1956tik 1978ra bitarteko lanak. Vitoria-Gasteiz: Udala, 2001 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Fotografía, Santiago Arina y Albizu : obra fotográfica 1956-1978. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2001.

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa : guztion eskura dagoen zerbitzua. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2002 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz : un servicio al alcance de todos. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2002.

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Argazkiak. ARQUÉ, Federico Arocena-Gregorio Querejazu : 1955etik 1965era bitarteko lanak. Vitoria-Gasteiz: Udala, 2002. = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Fotografía. ARQUÉ, Federico Arocena-Gregorio Querejazu : obra fotográfica 1955-1965. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2002. [Agotado]

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Argazkiak. ARQUÉ, Federico Arocena-Gregorio Querejazu: 1965etik 1975era bitarteko lanak. Vitoria-Gasteiz: Udala, 2004 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Fotografías. ARQUÉ, Federico Arocena-Gregorio Querejazu : obra fotográfica 1965-1975. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2004.

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Santiago Arina y Albizu (1909-2004) : argazkiak, 1956-1977. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2005 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Santiago Arina y Albizu (1909-2004) : fotografías, 1956-1977. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2005.

"Pilar Aróstegui" Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Argazkia. Azken eskuratzeak. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2006 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui". Fotografía. Nuevas adquisiciones. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2006.

"Pilar Aróstegui" Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Artxiboak. 1, Hiriaren historia irudietan. Vitoria-Gasteiz : Udaleko Hezkuntza Saila, 2010 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui". Los archivos. 1, Historia gráfica de la ciudad. Vitoria-Gasteiz : Departamento Municipal de Educación, 2006.

"Pilar Aróstegui" Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Artxiboak. 2, Andre Maria Zuriaren Jaiak. Vitoria-Gasteiz : Udaleko Hezkuntza Saila, 2007 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui". Los archivos. 2, Fiestas de la Virgen Blanca. Vitoria-Gasteiz : Departamento Municipal de Educación, 2006.

"Pilar Aróstegui" Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Artxiboak. 3, Industria eta merkataritza. Vitoria-Gasteiz : Udaleko Hezkuntza Saila, 2010 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui". Los archivos. 3, Industria y comercio. Vitoria-Gasteiz : Departamento Municipal de Educación, 2007.

"Pilar Aróstegui" Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Gasteiz : hiri bare baten irudia. Ceferino Yanguas Alfaroren argazkiak (1920-1936). Vitoria-Gasteiz : Udala, 2007 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui". Vitoria : imagen de una ciudad en calma. Fotografías de Ceferino Yanguas Alfaro (1920-1936). Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2007.

Vitoria-Gasteizko auzoak, 1. Ariznabarra. "Pilar Aróstegui" Udal Artxiboko argazkiak. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2008 = Barrios de Vitoria-Gasteiz, 1 Ariznabarra. Fotografías del Archivo Municipal "Pilar Aróstegui". Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2008.

"Pilar Aróstegui" Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Emakumea Udal Artxiboko argazkietan. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2008 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui". La mujer en las fotografías del Archivo Municipal. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2008.

Vitoria-Gasteizko auzoak, 2. Europa Jauregia eta ingurua. Pilar Aróstegui Udal Artxiboko argazkiak. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2009 = Barrios de Vitoria-Gasteiz, 2 El Palacio Europa y su entorno. Fotografías del Archivo Municipal "Pilar Aróstegui". Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2009.

"Pilar Aróstegui" Vitoria-Gasteizko Udal. Enrique Guinea Maquíbar. Argazkiak 1902-1944. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2010 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui". Enrique Guinea Maquíbar.Fotografías 1902-1944. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2010.

Trenbidea : "Pilar Aróstegui" Udal Artxiboko argazkiak. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2011 = El ferrocarril : fotografías del Archivo Municipal "Pilar Aróstegui". Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2011.

"Pilar Aróstegui" Gasteizko Udal Artxiboa. Tomás Alfaro Fournier, Balbino Sobrado Cobas : argazkiak, 1909-1931. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2012 = Archivo Municipal Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui. Tomás Alfaro Fournier, Balbino Sobrado Cobas : fotografías, 1909-1931. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2012.

"Pilar Aróstegui" Gasteizko Udal Artxiboa. Atzera begira, 20urteko erakusketetan: argazkiak .Vitoria-Gasteiz : Udala, 2014 = Archivo Municipal Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui. Retrospectiva, 20 años de exposiciones: fotografías. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2014.

"Pilar Aróstegui" Gasteizko Udal Artxiboa. Oroimenean, Alberto Schommer García: argazkiak. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2016 = Archivo Municipal Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui. Oroimenean, Alberto Schommer García: fotografías. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2016.

Colaboraciones

Kirola Gasteizen : garai bateko argazkien lehenengo erakusketa. Vitoria-Gasteiz : Udala, 1992 = Deporte en Vitoria-Gasteiz : primera muestra retrospectiva. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 1992. [ Agortuta, 2001ean berrargitaratuta = Agotado, reeditado en 2001 ].

Kirola Gasteizen : garai bateko argazkien bigarren erakusketa. Vitoria-Gasteiz : Udala, 1997 = Deporte en Vitoria-Gasteiz : segunda muestra retrospectiva. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 1997.

Gasteizko Andre Mari Zuriaren Jaiak : kartelak. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2001 = Fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria-Gasteiz : carteles. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2001.

Cartografía antigua del Ayuntamiento de Vitoria (1617-1950). Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2003.

Miguel Sáez de Urabain, Ainara de. Vitoria, imagen de una ciudad en calma : una interpretación de las fotografías de Ceferino Yanguas como expresión de la sociedad vitoriana (1920-1949). Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, imp. 2007.

Si la información de la página no responde a sus necesidades informativas, solicítela a través del Buzón Ciudadano.