Publicaciones del Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui"

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Gasteizko Udaleko Argazki-Atala : 427.000 jatorrizko argazki biltzen dituen fototeka bat. Vitoria-Gasteiz : Udala, [1995 ]= Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. La Sección de Fotografía del Archivo Municipal : una fototeca de 427.000 originales. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, [1995].

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Argazkiak. Fondoen I antologia : 1884-1941. Vitoria-Gasteiz : Udala, 1995 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Fotografía : I antológica de fondos: 1884-1941. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 1995.

Vitoria-GasteizkoUdal Artxiboa. Argazkiak. Fondoen II antologia: 1941-1968. Vitoria-Gasteiz: Udala, 1996 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Fotografía : II antológica de fondos: 1941-1968. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 1996.

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Argazkiak. Fondoen III antologia : 1968-1996. Vitoria-Gasteiz: Udala, 1998 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Fotografía. III Antológica de Fondos : 1968-1996. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 1998.

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Argazkiak. Santiago Arina y Albizu : 1956tik 1978ra bitarteko lanak. Vitoria-Gasteiz: Udala, 2001 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Fotografía, Santiago Arina y Albizu : obra fotográfica 1956-1978. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2001.

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa : guztion eskura dagoen zerbitzua. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2002 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz : un servicio al alcance de todos. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2002.

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Argazkiak. ARQUÉ, Federico Arocena-Gregorio Querejazu : 1955etik 1965era bitarteko lanak. Vitoria-Gasteiz: Udala, 2002. = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Fotografía. ARQUÉ, Federico Arocena-Gregorio Querejazu : obra fotográfica 1955-1965. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2002. [Agotado]

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Argazkiak. ARQUÉ, Federico Arocena-Gregorio Querejazu: 1965etik 1975era bitarteko lanak. Vitoria-Gasteiz: Udala, 2004 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Fotografías. ARQUÉ, Federico Arocena-Gregorio Querejazu : obra fotográfica 1965-1975. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2004.

Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Santiago Arina y Albizu (1909-2004) : argazkiak, 1956-1977. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2005 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz. Santiago Arina y Albizu (1909-2004) : fotografías, 1956-1977. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2005.

"Pilar Aróstegui" Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Argazkia. Azken eskuratzeak. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2006 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui". Fotografía. Nuevas adquisiciones. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2006.

"Pilar Aróstegui" Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Artxiboak. 1, Hiriaren historia irudietan. Vitoria-Gasteiz : Udaleko Hezkuntza Saila, 2010 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui". Los archivos. 1, Historia gráfica de la ciudad. Vitoria-Gasteiz : Departamento Municipal de Educación, 2006.

"Pilar Aróstegui" Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Artxiboak. 2, Andre Maria Zuriaren Jaiak. Vitoria-Gasteiz : Udaleko Hezkuntza Saila, 2007 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui". Los archivos. 2, Fiestas de la Virgen Blanca. Vitoria-Gasteiz : Departamento Municipal de Educación, 2006.

"Pilar Aróstegui" Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Artxiboak. 3, Industria eta merkataritza. Vitoria-Gasteiz : Udaleko Hezkuntza Saila, 2010 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui". Los archivos. 3, Industria y comercio. Vitoria-Gasteiz : Departamento Municipal de Educación, 2007.

"Pilar Aróstegui" Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Gasteiz : hiri bare baten irudia. Ceferino Yanguas Alfaroren argazkiak (1920-1936). Vitoria-Gasteiz : Udala, 2007 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui". Vitoria : imagen de una ciudad en calma. Fotografías de Ceferino Yanguas Alfaro (1920-1936). Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2007.

Vitoria-Gasteizko auzoak, 1. Ariznabarra. "Pilar Aróstegui" Udal Artxiboko argazkiak. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2008 = Barrios de Vitoria-Gasteiz, 1 Ariznabarra. Fotografías del Archivo Municipal "Pilar Aróstegui". Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2008.

"Pilar Aróstegui" Vitoria-Gasteizko Udal Artxiboa. Emakumea Udal Artxiboko argazkietan. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2008 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui". La mujer en las fotografías del Archivo Municipal. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2008.

Vitoria-Gasteizko auzoak, 2. Europa Jauregia eta ingurua. Pilar Aróstegui Udal Artxiboko argazkiak. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2009 = Barrios de Vitoria-Gasteiz, 2 El Palacio Europa y su entorno. Fotografías del Archivo Municipal "Pilar Aróstegui". Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2009.

"Pilar Aróstegui" Vitoria-Gasteizko Udal. Enrique Guinea Maquíbar. Argazkiak 1902-1944. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2010 = Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui". Enrique Guinea Maquíbar.Fotografías 1902-1944. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2010.

Trenbidea : "Pilar Aróstegui" Udal Artxiboko argazkiak. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2011 = El ferrocarril : fotografías del Archivo Municipal "Pilar Aróstegui". Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2011.

"Pilar Aróstegui" Gasteizko Udal Artxiboa. Tomás Alfaro Fournier, Balbino Sobrado Cobas : argazkiak, 1909-1931. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2012 = Archivo Municipal Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui. Tomás Alfaro Fournier, Balbino Sobrado Cobas : fotografías, 1909-1931. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2012.

"Pilar Aróstegui" Gasteizko Udal Artxiboa. Atzera begira, 20urteko erakusketetan: argazkiak .Vitoria-Gasteiz : Udala, 2014 = Archivo Municipal Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui. Retrospectiva, 20 años de exposiciones: fotografías. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2014.

"Pilar Aróstegui" Gasteizko Udal Artxiboa. Oroimenean, Alberto Schommer García: argazkiak. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2016 = Archivo Municipal Vitoria-Gasteiz "Pilar Aróstegui. Oroimenean, Alberto Schommer García: fotografías. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2016.

Colaboraciones

Kirola Gasteizen : garai bateko argazkien lehenengo erakusketa. Vitoria-Gasteiz : Udala, 1992 = Deporte en Vitoria-Gasteiz : primera muestra retrospectiva. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 1992. [ Agortuta, 2001ean berrargitaratuta = Agotado, reeditado en 2001 ].

Kirola Gasteizen : garai bateko argazkien bigarren erakusketa. Vitoria-Gasteiz : Udala, 1997 = Deporte en Vitoria-Gasteiz : segunda muestra retrospectiva. Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 1997.

Gasteizko Andre Mari Zuriaren Jaiak : kartelak. Vitoria-Gasteiz : Udala, 2001 = Fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria-Gasteiz : carteles. Vitoria-Gasteiz: Ayuntamiento, 2001.

Cartografía antigua del Ayuntamiento de Vitoria (1617-1950). Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, 2003.

Miguel Sáez de Urabain, Ainara de. Vitoria, imagen de una ciudad en calma : una interpretación de las fotografías de Ceferino Yanguas como expresión de la sociedad vitoriana (1920-1949). Vitoria-Gasteiz : Ayuntamiento, imp. 2007.

Related information

   

Your opinion matters to us

Help us improve. Did you find this information helpful?

If you prefer, you can send usyour comments.
You need to login.

Fields marked with an asterisk are required.