Vitoria/Gasteizko aisia eta espazio libreetako erabilerari buruzko ordenantza

Izapidetze-datuak:

Onespena:
1983/04/27
Indarrean sartzea:
1983/06/23
Argitalpena:
ALHAO, 1983/05/31(Behin betiko onarpenaren iragarkia soilik agertzen da)

Testua pdf

If the information on the page does not match your information requirements, please apply via the Citizens' mailbox.