Lineaz kanpoko eta eskolako garraioa hiri barruan arautzeko ordenantza

Izapidetze-datuak:

Onespena:
1985/12/16
Indarrean sartzea:
1986/05/17
Argitalpena:
ALHAO, 55 zk 1986/05/16

Testua pdf

If the information on the page does not match your information requirements, please apply via the Citizens' mailbox.