Ordenanza Especial de Protección Integral

Datos de tramitación:

Aprobación:
27/12/2000
Entrada en vigor:
08/03/2001
Publicación:
BOTHA nº 21 de 19/02/2001
Referencia anterior:
Deroga la anterior Ordenanza Especial de Protección Integral

Texto completo:

Plan General de Ordenación Urbana - Tomo IV - Título VII: Régimen especial de protección - Capítulo 2: Ordenanzas especiales de protección - Sección 1ª: Ordenanza de protección integral

If the information on the page does not match your information requirements, please apply via the Citizens' mailbox.