Vitoria-Gasteizko Udaleko Protokolo Araudia

Izapidetze-datuak:

Onespena:
2002/07/19
Indarrean sartzea:
2002/12/16
Argitalpena:

ALHAO, 116 zk. 2002/10/11

ALHAO, 135 zk. 2002/12/27

Testua pdf