Vitoria-Gasteizko Udalean eta Udalerrian Hizkuntza Ofizialak Erabiltzeari Buruzko Udal Ordenantza

Izapidetze-datuak:

Onespena:
1997/01/20
Indarrean sartzea:
1997/05/07
Argitalpena:

ALHAO, 42 zk. 1997/04/16

ALHAO, 71 zk. 2001/06/22 (aldaketa)

Udalbatzarrak, 2001eko maiatzaren 18an izandako Ohiko Osoko Bilkuran, araudi honen 10. artikulua aldatu zuen.

Testua:PDF pdf

Your opinion matters to us

If you prefer, you can send usyour comments. You need to login.

Fields marked with an asterisk are required.

Type of topic *
State of mind *
Select the language of the subject.
Other contact information: