Etxeetakoez kanpoko hondakinen inguruko Udal Ordenantza

Izapidetze-datuak:

Onespena:
1992/01/17
Indarrean sartzea:
1992/02/11
Argitalpena:
ALHAO, 9 zk. 1992/01/24
Aurreko erreferentzia:
Deroga Ordenanza de Vertido a la Red Municipal de Alcantarillado

Testua pdf