Tokiko Agenda 21 - 2008 - Ingurumen Ekintzako 2002-2007 Planaren amaierako berrikuspena

Ekintza Plana indarrean zegoen aldia amaitu ondoren, 2008an pdf amaierako ebaluazioa (533 KB) egin zen, planean planteatutako ekintzak eta helburuak noraino bete ziren ebaluatzeko eta prestaketa, garapen eta jarraipen prozesua bera nola egin zen analizatzeko, 2010-2014 tarterako Ekintza Plan berria idazteko baliagarriak izango ziren irizpideak eta gidalerroak zehazteko.

2008ko urtarrilaren 1erako ekintzen %73 bukatuta zeuden, %13 abian zeuden eta %14 hasi gabe zeuden. Ordurako, planean aurreikusitako aurrekontuaren %70 gastatuta zegoen.

   

Your opinion matters to us

Help us improve. Did you find this information helpful?            

If you prefer, you can send usyour comments.
You need to login.

It is possible to establish whether the topic is public. Consequently, other citizens may access the topic and any response provided by the City Council; equally, other citizens may also may add additional comments if they wish to do so. If the topic is classified as private, only you may access the topic and the answers provided by the City Council using a unique identifier which will be provided when the topic is created.

State of mind

Other contact information: