Tokiko gobernu-batzordea

Noiz
Eguna: 2018/02/02, hasiera ordua: 09:00
Deskribapena

Tokiko gobernu-batzordea

Tokiko gobernu-batzordea 2018/02/02(e)an egin da

Gai zerrenda erabilgarri dago

Akta erabilgarri dago

GAI-ZERRENDA

 1. 2018ko urtarrilaren 26an egindako bilkuraren akta irakurri eta onestea.
ALKATETZAREN ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA
 1. Garatzen ari diren herrialdeentzako Larrialdietarako Funtsarentzako ekarpena onestea (2018 urtea). 120.000,00 euro.
GIZARTE POLITIKEN ETA OSASUN PUBLIKOAREN SAILA
 1. Zainpeko apartamentuetan –Hedegile kalea, Ramiro Maeztu kalea, San Antonio kalea, Bizia eta Olarizuko Santa Maria– familia langileen bidez adinekoei laguntzeko zerbitzua kontratatzeko dosierra onestea. 379.553,00 euro.
 2. Blas Otero kaleko zainpeko apartamentuetako jantoki eta eguneko arreta zerbitzua kudeatzeko kontratuaren luzapena onestea. 651.300,00 euro.
 3. Unicefekin 2017ko uztailaren 21ean sinatutako hitzarmenean haur eta nerabeen eskubideak hedatzeko eta horren inguruan sentsibilizatzeko aurreikusita zeuden jarduerak garatzeko epearen luzapena onestea.
OGASUN SAILA
 1. Ozeano Barea kaleko 53.ean dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 2. Mariturri bulebarreko 20.ean dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 3. Jerónimo Roure kaleko 24.ean dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 4. Sofia Erreginaren hiribideko 6.ean dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 5. Sofia Erreginaren hiribideko 6.ean dagoen babes ofizialeko etxebizitza bat lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideari uko egitea.
 6. Aurrekontu-aldaketa onestea, partida bat lotura bidez sortzeko eta kreditua zabalgarritzat jotzeko. 1. CP dosierra.
FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA
 1. Herritarren Segurtasunaren Saileko lanpostu zerrendaren aldaketa partziala onestea.
 2. Funtzio Publikoaren Arloko zinegotziak 2014ko abuztuaren 27an erretiroa hartzeko primak ordaintzeari buruz emandako ebazpena kaltegarritzat jotzea eta dosierra administrazio auzietarako epaitegira igortzea onestea.
UDAL ADMINISTRAZIOAREN SAILA
 1. Gasteizko Udalaren telekomunikazio zerbitzuak emateko kontratuaren luzapena onestea. 312.112,96 euro.
 2. Ibaiondoko gizarte-etxeko garbiketa integraleko zerbitzuaren kontratuaren luzapena onestea. 280.962,00 euro.
HIRIGINTZA SAILA
 1. Onestea alegazioak ezesteko ebazpena, eta dosier osagarriaren ebazpena, Salburuko gizarte etxea eraikitzeko obra-kontratuak berekin zekartzan betebeharrei erantzuteko ezarritako behin betiko bermearen zati bat exekutatuz.
 2. Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldaketa bat egiteko proiektua onestea eta hasierako onespena ematea, Arkautiko 20. poligonoko 0, 31, 33, 35, 36 eta 37 katastroko lursailen lerrokadurak doitzeko.
 3. Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketa baten lanketa eta idazketa agintzea onestea, erabilera tertziarioa (hotelak) arautzearekin lotuta (turismo erabilerarako etxebizitzak eta etxebizitza partikularretan turismo erabilerarako logelak).
INGURUMENAREN ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA
 1. Cemusari entzunaldi-izapidea ematea onestea, Erosketetarako eta Kontratazioan Laguntzeko Zerbitzuaren eta Aholkularitza Juridikoaren txostenak direla eta, Gasteizko hirigunerako informazio euskarri, markesina eta interes eta erabilera publikoko bestelako elementuen diseinu, instalazio, mantentze eta ustiapenaren kontratua subrogatzeko eskabidearekin lotuta.
LEGE AHOLKULARITZA
 1. Udalaren defentsa ekintzak bideratzea, 1112/17 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.
 2. Udalaren defentsa ekintzak bideratzea, 1113/17 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.
 3. Udalaren defentsa ekintzak bideratzea, 1148/17 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.
 4. Udalaren defentsa ekintzak bideratzea, 20/18 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.
 5. Udalaren defentsa ekintzak bideratzea, 26/18 administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.

Vitoria-Gasteizen,2018ko urtarrilaren 31n

BATZARBURUA

GAI-ZERRENDATIK KANPO

  ENPLEGUAREN ETA GARAPEN EKONOMIKO IRAUNKORRAREN SAILA
  1. Hedegile kaleko Enpresa Zentroko 70. bulegoa alokairuan esleitzea onestea.
  2. Erdi Aroko Hiriguneko Enpresa Zentroko 1. bulegoa alokairuan esleitzea onestea.
  3. Erdi Aroko Hiriguneko Enpresa Zentroko 11. bulegoa alokairuan esleitzea onestea.
  4. Jundizko Enpresa Zentroko 3 pabilioiaren alokairu-kontratuaren lagapena onestea.
  5. Jundizko Enpresa Zentroko 5B pabilioiaren alokairu-kontratuaren ebazpena onestea.
  6. Jundizko Enpresa Zentroko 11. pabilioia alokairuan esleitzea onestea.
  7. LEGE AHOLKULARITZA
   1. Indarrik gabe uztea Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko abenduaren 1ean hartutako erabakiaren 3. puntua, zein Funtzio Publikoaren zinegotzi ordezkariaren 2013ko urriaren 10eko ebazpena kaltegarritzat jotzeari buruzkoa baita.

  Lotutako informazioa

  Web orrialde honetan erakutsitako informazioak zeure informazio-beharrak betetzen ez baditu, eskatu behar dituzun argibideak Herritarren postontziaren bidez.