Udalaren enplegu eskaintzari buruzko albisteak

Edukiak bilatu

Hautatu edo idatz ezazu data
Hautatu edo idatz ezazu data

1 - 20 emaitzak (guztira 87 inguru)

 • Convocatoria de creación de lista de conductor/a en TUVISA por concurso-oposición

  TUVISAk zerrendak sortzeko deialdi publiko bat hasiko du, GIDARI lanpostuaren zerrendaren berariazko deialdiaren bidez. Hautaketa-prozesu horri buruzko informazioa TUVISAko iragarki-taulan argitaratuko da, eta udalaren webgunean kontsultatu ahal izango da: www.vitoria-gasteiz.org/procesosselectivos. Eskabideak aurkezteko epea deialdia argitaratzen denean hasiko da, eta 2021eko azaroaren 24an amaituko da, 13:00etan. Eskabideak TUVISAren bulegoetan aurkeztuko dira Aguirrelanda kalea 2, Vitoria-Gasteiz), 8:30etik 14:00etara.

 • TUVISAn oposizio-lehiaketa bidez ibilgailu elektrikoen ikuskatzailearen zerrenda sortzeko deialdia

  TUVISAk zerrendak sortzeko deialdi publiko bat hasiko du, IBILGAILU ELEKTRIKOEN IKUSKATZAILE lanpostuaren zerrendaren berariazko deialdiaren bidez. Hautaketa-prozesu horri buruzko informazioa TUVISAko iragarki-taulan argitaratuko da, eta udalaren webgunean kontsultatu ahal izango da: www.vitoria-gasteiz.org/procesosselectivos. Eskabideak aurkezteko epea deialdia argitaratzen denean hasiko da, eta 2021eko azaroaren 24an amaituko da, 13:00etan. Eskabideak TUVISAren bulegoetan aurkeztuko dira Aguirrelanda kalea 2, Vitoria-Gasteiz), 8:30etik 14: 00etara.

 • T.M. Lan Arriskuen Prebentzioa – Ergonomia eta Psikosoziologia Aplikatua

  Gasteizko Udalak lan-arriskuei aurrea hartzeko teknikari bat kontratatu behar du, ERGONOMIA ETA PSIKOSOZIOLOGIA APLIKATUKO espezialitatea, bitarteko egoera bat estaltzeko. Horretarako, Lanbideren laguntzarekin, hautaketa-prozesu bat jarri du abian. Sartzeko ezinbesteko baldintzak hauek dira: MECES 2 mailako edo goragoko unibertsitate-titulua izatea, lan-arriskuei buruzko goi-mailako prestakuntza izatea, Ergonomia eta Psikosoziologia Aplikatuko espezialitatearekin, 39/1997 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera, eta Euskarako 3. He izatea. Halaber, eskaintzaren sektorean gutxienez 12 hilabeteko esperientzia profesionala izatea eta B gidabaimena izatea eskatuko da. Psikologiako prestakuntza eta lan-arriskuen prebentzioko teknikari gisa ergonomia eta psikosoziologia aplikatuaren espezialitatean izandako esperientzia baloratuko dira. Lanpostua aldi baterako kontratu baten bidez beteko da, lanpostua arauz bete arte. Informazio gehiago lortzeko, aktibatu albiste honen izenburuaren esteka edo sartu Lanbideren webgunera (www.lanbide.eus) eta eskatu duzun lekuan jarri eskaintza honen kodea (162021008297). Eskaintza honetan parte hartzen dutenek Lanbideri emandako helbide elektronikoaren bidez jasoko dituzte hautaketa-prozesuari buruzko berriak. Eskaintza zabalik egongo da ahalik eta izangai gehienengana iritsi arte edo hedapenaren amaiera-datara iritsi arte. Izen-ematea: www.lanbide.eus 2021eko urriaren 13ko 9:00etatik aurrera.

 • Zuhaitzetan ingenieri teknikoa

  Gasteizko Udalak behar du ZUHAITZETAN INGENIERI TEKNIKO bat kontratatu bitarteko langile bat betetzeko. Horretarako, Lanbideren laguntzarekin, hautaketa-prozesu bat jarri du abian. Sartzeko ezinbesteko baldintzak MECES 2 mailako edo goragoko unibertsitate-titulua izatea Biologian, Ingurumen Zientzietan, Mendietako, Basogintzako, Nekazaritzako eta Nekazaritzako Ingeniaritzetan edo Lurraren eta Gizarte Zientzien Zientziekin zerikusia duten beste titulu batzuetan, edo indarreko legeriak biologia eta natura-ingurunearen ezagutzekin onartutako maila baliokideko beste edozein titulu izatea. Era berean, gutxienez 12 hilabeteko esperientzia profesionala izatea eskatzen da eskaintzaren sektorean, eta B gidabaimena izatea. Zuhaitz-hazkuntzako prestakuntza osagarria, euskara-ezagutzak eta taldeak kudeatzeko, planifikatzeko eta kudeatzeko gaitasunak egiaztatzea baloratuko dira. Lanpostua aldi baterako kontratu bidez beteko da, harik eta lanpostua arauz bete arte. Informazio gehiago lortzeko, aktibatu albiste honen izenburuaren esteka edo sartu Lanbideren webgunean (www.lanbide.eus) eta 'bilaketa-terminoa' eskatzen duzun lekuan jarri eskaintzaren kodea (162021007357). Eskaintza honetan parte hartzen dutenek Lanbideri emandako helbide elektronikoaren bidez jasoko dituzte hautaketa-prozesuari buruzko berriak. Eskaintza irekita egongo da eskatutako gehieneko izangaien kopurua edo zabalkundearen amaiera-data lortu arte. Izena emateko: www.lanbide.eus 2021/09/28ko 9:00etatik aurrera.

 • LCSBA-21E JENDAURREKO ARRETA ZUZENA

  Gasteizko Udalak oinarrizko laguntza-zerbitzu jakin batzuk martxan mantendu behar ditu. Eskaintza publiko bidezko hautaketa-prozesuetatik datozen kontratazio-zerrendak badaude ere, eta zerrenda horiek kide asko badituzte, eskaera handiko egoera jakin batzuetan, iraupen laburreko kontratazio-eskaintzetarako eta lanaldi murriztuetako kontratazio-eskaintzetarako, zerrenda horiek ez dira nahikoak behar horiei erantzuteko. Ondorio horietarako, eta Aldi Baterako Kontratazio Zerrenden Jarraipen Batzordeak proposatuta, LCSBA-21E ZUZENEKO ARRETA PUBLIKOAREN ZUZENEKO ZERRENDA sortzeko deialdia egiten da, zerrenden osagarri izango dena: - 129. ATERPEZAINA - 133. INFORMAZIO, KONTROL ETA MANTENTZE-LANETAKO AGENTEAK - 134. GARBIKETA 1. Eskabideak udalaren web orrian soilik aurkeztu ahal izango dira: www.vitoria-gasteiz.org/hautaketa, identifikazio digitala egin ondoren (TMC, NANe, B@kQ, IZENPE Txartela, FNMT). Eskabideak aurkezteko epea 2021/06/11n amaituko da. Informazio hori, baldintzak, antolamendu-sistema eta abar zabaltzeko aktibatu albiste honen izenburuaren esteka.

 • Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren (SDEEZ) ziurtagiri negatiboa

  Gaur egun, Gasteizko Udalean, beren eskumenak garatzean adingabeekin ohiko harremana izan dezaketen lanpostuak honako kategoria hauei dagozkie: •Haurren eta Familien Arloko Psikologia •Haurtzaro eta Familia Arloko Gizarte Lana •Haur eta Familien Arloko Gizarte Hezkuntza •Haur-hezitzaileak haur-eskolen sarean •Haur-eskoletako eta lehen hezkuntzako 1. garbiketako langileak •Folklore Akademiako irakasleak Horrelako lanpostuak bete nahi dituzten pertsonek Sexu Delituen aurrekarien Ziurtagiria aurkeztu beharko dute, 2021eko urtarrilaren 1a baino geroago. Ziurtagiriak Giza Baliabideen Sailera bidali beharko dira, honako helbide elektroniko honetara: seleccpersonal02 @vitoria-gasteiz.org; epea 2021eko martxoaren 31n amaituko da. Gaur egun ezaugarri horiek dituzten lanpostuetan lanean ari diren eta 2016an edo 2017an (SDEEZ) aurkeztu zuten pertsonek martxoaren 31ra arteko epea izango dute berriro eguneratuta aurkezteko. Ziurtagiri negatibo hori egiaztatzeko betebeharra ez betetzeak berekin ekarriko du legez ezinezkoa izatea adingabeekin ohiko harremana duen lanpostu bat betetzea eta/edo betetzen jarraitzea. (Zabaldu informazio hau albiste honen izenburuaren esteka aktibatuz)

 • LANBIDEren deialdiak. Akats-zuzenketa

  Jakinarazten dizugu akatsak daudela Lanbideren webgunean 150. zenbakiko buletinaren eskaintzak bilatzeari lotutako kodeetan. Argitaratutako kogatuek digitu bat dute soberan, zehazki, '0' bat erdialdean. Deialdien epigrafea zuzendu dugu. Hauek dira kode zuzenak: - Administraria (162020003248) - Sukaldaritza (162020003249) - Erizaintza (162020003250) - Garbiketa (162020003251) - Erizaintzako zainketa osagarrietako teknikaria (162020003252) Eskaintzetarako sarbidea Lanbideren webgunean, maiatzaren 12ko 9: 00etatik aurrera.

 • Erizaintzako zainketa osagarrietako teknikariak

  Vitoria-Gasteizko Udalak ERIZAINTZAKO ZAINKETA OSAGARRIETAKO TEKNIKARIAK aukeratu behar ditu bere lan-poltsak indartzeko, datozen 6 hilabeteetan espezialitate honetako beharrei erantzuteko. Horretarako, Lanbideren laguntzarekin, hautaketa prozesu bat jarri du martxan. Lanpostuak aldi baterako kontratu baten bidez beteko dira. Informazio gehiago lortzeko, aktibatu albiste honen izenburuaren esteka edo sartu Lanbideren webgunera (www.lanbide.eus) eta 'bilaketa-terminoa' eskatzen duzun lekuan jarri eskaintza honen kodea (162020003252). Eskaintza honetan parte hartzen dutenek Lanbideri emandako helbide elektronikoaren bidez jasoko dituzte eskaintzaren berriak. Eskaintza irekita egongo da eskatutako izangaien gehieneko kopurua edo zabalkundearen amaiera-data lortu arte. Izen-ematea: www.lanbide.eus, 2020/05/12ko 9:00etatik aurrera

 • Erizaina

  Vitoria-Gasteizko Udalak ERIZAINAK aukeratu behar ditu bere lan-poltsak indartzeko, datozen 6 hilabeteetan espezialitate honetako beharrei erantzuteko. Horretarako, Lanbideren laguntzarekin, hautaketa prozesu bat jarri du martxan. Lanpostuak aldi baterako kontratu baten bidez beteko dira. Informazio gehiago lortzeko, aktibatu albiste honen izenburuaren esteka edo sartu Lanbideren webgunera (www.lanbide.eus) eta 'bilaketa-terminoa' eskatzen duzun lekuan jarri eskaintza honen kodea (162020003250). Eskaintza honetan parte hartzen dutenek Lanbideri emandako helbide elektronikoaren bidez jasoko dituzte eskaintzaren berriak. Eskaintza irekita egongo da eskatutako izangaien gehieneko kopurua edo zabalkundearen amaiera-data lortu arte. Izen-ematea: www.lanbide.eus, 2020/05/12ko 9:00etatik aurrera

 • Administraria (Euskera-B2)

  Vitoria-Gasteizko Udalak ADMINISTRARIAK (Euskera B2) aukeratu behar ditu bere lan-poltsak indartzeko, datozen 6 hilabeteetan espezialitate honetako beharrei erantzuteko. Horretarako, Lanbideren laguntzarekin, hautaketa prozesu bat jarri du martxan. Lanpostuak aldi baterako kontratu baten bidez beteko dira. Informazio gehiago lortzeko, aktibatu albiste honen izenburuaren esteka edo sartu Lanbideren webgunera (www.lanbide.eus) eta 'bilaketa-terminoa' eskatzen duzun lekuan jarri eskaintza honen kodea (162020003248). Eskaintza honetan parte hartzen dutenek Lanbideri emandako helbide elektronikoaren bidez jasoko dituzte eskaintzaren berriak. Eskaintza irekita egongo da eskatutako izangaien gehieneko kopurua edo zabalkundearen amaiera-data lortu arte. Izen-ematea: www.lanbide.eus, 2020/05/12ko 9:00etatik aurrera

 • Sukaldaria

  Vitoria-Gasteizko Udalak SUKALDARIAK aukeratu behar ditu bere lan-poltsak indartzeko, datozen 6 hilabeteetan espezialitate honetako beharrei erantzuteko. Horretarako, Lanbideren laguntzarekin, hautaketa prozesu bat jarri du martxan. Lanpostuak aldi baterako kontratu baten bidez beteko dira. Informazio gehiago lortzeko, aktibatu albiste honen izenburuaren esteka edo sartu Lanbideren webgunera (www.lanbide.eus) eta 'bilaketa-terminoa' eskatzen duzun lekuan jarri eskaintza honen kodea (162020003249). Eskaintza honetan parte hartzen dutenek Lanbideri emandako helbide elektronikoaren bidez jasoko dituzte eskaintzaren berriak. Eskaintza irekita egongo da eskatutako izangaien gehieneko kopurua edo zabalkundearen amaiera-data lortu arte. Izen-ematea: www.lanbide.eus, 2020/05/12ko 9:00etatik aurrera

 • Erreprografiako teknikari espezialista (Arte Grafikoak)

  Gasteizko Udalak premiazkoa du ERREPROGRAFIAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA bat kontratatzea. Horretarako, Lanbideren laguntzarekin, hautaketa prozesu bat jarri du martxan. Lanpostua aldi baterako kontratu baten bidez beteko da. Informazio gehiago lortzeko, aktibatu albiste honen izenburuaren esteka edo sartu Lanbideren webgunera (www.lanbide.eus) eta 'bilaketa-terminoa' eskatzen duzun lekuan jarri eskaintza honen kodea (162020001772). Eskaintza honetan parte hartzen dutenek Lanbideri emandako helbide elektronikoaren bidez jasoko dituzte eskaintzaren berriak. Eskaintza irekita egongo da eskatutako izangaien gehieneko kopurua edo zabalkundearen amaiera-data lortu arte. Izen-ematea: www.lanbide.eus, 2020/02/17ko 9:00etatik aurrera.

 • Laborategiko teknikari espezialista

  Gasteizko Udalak premiazkoa du LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA bat kontratatzea Udal laborategian. Horretarako, Lanbideren laguntzarekin, hautaketa prozesu bat jarri du martxan. Lanpostua aldi baterako kontratu baten bidez beteko da. Informazio gehiago lortzeko, aktibatu albiste honen izenburuaren esteka edo sartu Lanbideren webgunera (www.lanbide.eus) eta 'bilaketa-terminoa' eskatzen duzun lekuan jarri eskaintza honen kodea (162020001770). Eskaintza honetan parte hartzen dutenek Lanbideri emandako helbide elektronikoaren bidez jasoko dituzte eskaintzaren berriak. Eskaintza irekita egongo da eskatutako izangaien gehieneko kopurua edo zabalkundearen amaiera-data lortu arte. Izen-ematea: www.lanbide.eus, 2020/02/17ko 09:00etatik aurrera.

 • Flauta jolea

  Gasteizko Udalak premiazkoa du FLAUTA JOLEA bat kontratatze Udal Musilka Bandan. Horretarako, Lanbideren laguntzarekin, hautaketa prozesu bat jarri du martxan. Lanpostua aldi baterako kontratu baten bidez beteko da. Informazio gehiago lortzeko, aktibatu albiste honen izenburuaren esteka edo sartu Lanbideren webgunera (www.lanbide.eus) eta 'bilaketa-terminoa' eskatzen duzun lekuan jarri eskaintza honen kodea (1620200001314). Eskaintza honetan parte hartzen dutenek Lanbideri emandako helbide elektronikoaren bidez jasoko dituzte eskaintzaren berriak. Eskaintza irekita egongo da eskatutako izangaien gehieneko kopurua edo zabalkundearen amaiera-data lortu arte. Izen-ematea: www.lanbide.eus, 2020/02/03ko 09:00tik aurrera.

 • INFORMAZIOAREN KUDEAKETAKO ESPEZIALISTA

  Gasteizko Udalak premiazkoa du INFORMAZIOAREN KUDEAKETAKO ESPEZIALISTA bat kontratatzea Giza Baliabideen Sailako lanpostu bat aldi baterako betetzeko. Horretarako, Lanbideren laguntzarekin, hautaketa prozesu bat jarri du martxan. Lanpostua aldi baterako kontratu baten bidez beteko da. Informazio gehiago lortzeko, aktibatu albiste honen izenburuaren esteka edo sartu Lanbideren webgunera (www.lanbide.net) eta 'bilaketa-terminoa' eskatzen duzun lekuan jarri eskaintza honen kodea (162020000857). Eskaintza honetan parte hartzen dutenek Lanbideri emandako helbide elektronikoaren bidez jasoko dituzte eskaintzaren berriak. Eskaintza irekita egongo da eskatutako izangaien gehieneko kopurua edo zabalkundearen amaiera-data lortu arte. Izen-ematea: www.lanbide.eus, 2020/01/23ko 09:00tik aurrera.

 • ENPRESETAKO/MERKATARITZAKO TEKNIKARIA

  Gasteizko Udalak premiazkoa du ENPRESETAKO/MERKATARITZAKO TEKNIKARI bat kontratatzea Ekonomia-Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta Turismoaren Sailako lanpostu bat aldi baterako betetzeko. Horretarako, Lanbideren laguntzarekin, hautaketa prozesu bat jarri du martxan. Lanpostua aldi baterako kontratu baten bidez beteko da. Informazio gehiago lortzeko, aktibatu albiste honen izenburuaren esteka edo sartu Lanbideren webgunera (www.lanbide.net) eta 'bilaketa-terminoa' eskatzen duzun lekuan jarri eskaintza honen kodea (162020000859). Eskaintza honetan parte hartzen dutenek Lanbideri emandako helbide elektronikoaren bidez jasoko dituzte eskaintzaren berriak. Eskaintza irekita egongo da eskatutako izangaien gehieneko kopurua edo zabalkundearen amaiera-data lortu arte. Izen-ematea: www.lanbide.eus, 2020/01/23ko 09:00tik aurrera.

 • TUVISA. Lan-eskaintza.

  TUVISA. Aldi baterako kontratazio zerrendak. Merezimendu-lehiaketa bidez TUVISAn garajeko gidarien zerrenda sortzeko deialdia

 • ELEKTRIKARI

  ELEKTRIKARI baten bila, Vitoria-Gasteizko Udalak, Lanbidearen laguntzarekin, hautaketa prozesu bat martxan jarri du. Lanpostua betetzea premiazkoa da eta behin-behineko kontratu baten bidez beteko da. Izena emateko eta informazio gehiago eskuratzeko berri honen titulua sakatu. Eskaintza honetan parte hartu dutenek hautaketa prozesuaren berriak jasoko dituzte Lanbideri emandako helbide elektronikoan. Data edo hautagaien kopurua lortu arte izena emateko aukera irekia izango da.

 • MARGOLARIA

  MARGOLARI baten bila, Vitoria-Gasteizko Udalak, Lanbidearen laguntzarekin, hautaketa prozesu bat martxan jarri du. Lanpostua betetzea premiazkoa da eta behin-behineko kontratu baten bidez beteko da. Izena emateko eta informazio gehiago eskuratzeko berri honen titulua sakatu. Eskaintza honetan parte hartu dutenek hautaketa prozesuaren berriak jasoko dituzte Lanbideri emandako helbide elektronikoan. Data edo hautagaien kopurua lortu arte izena emateko aukera irekia izango da.

 • FISIOTERAPEUTA

  FISIOTERAPEUTA baten bila, Vitoria-Gasteizko Udalak, Lanbidearen laguntzarekin, hautaketa prozesu bat martxan jarri du. Lanpostua betetzea premiazkoa da eta behin-behineko kontratu baten bidez beteko da. Izena emateko eta informazio gehiago eskuratzeko berri honen titulua sakatu. Eskaintza honetan parte hartu dutenek hautaketa prozesuaren berriak jasoko dituzte Lanbideri emandako helbide elektronikoan. Data edo hautagaien kopurua lortu arte izena emateko aukera irekia izango da.