Cuadrilla de Laguardia 6, desratizacion

Comunica al Servicio 010 que en Cuadrilla de la Guardia 6 bajo, han contratado una empresa de desratización. Dicha empresa, ve la necesidad de desratizar en el alcantarillado próximo, ya que han detectado que los tubos deben estar en bastante mal estado.

Maria Jose Normal 17/01/2018 11:42:25 Erantzuna eman zaio

Le agradecemos, en primer lugar su colaboración y le informamos que la empresa adjudicataria del servicio procederá a inspeccionar el lugar origen de la denuncia y actuar, si procede, en el plazo de 24 a 48 horas.

Atentamente,

Udala 2018/01/23 08:40:39


Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluari jarraituz, jakinarazten dizugu ematen ari zaren datuak "HERRITARREN PARTE-HARTZEA" izeneko fitxategi automatizatuari erantsiko zaizkiola, zeinaren titularra Gasteizko Udala baita; "Parte hartzailearen identifikazioa beharrezkoa den herritarren parte hartzearen kudeaketa" da fitxategiaren helburua.

Zeure datuak ikusi, zuzendu, ezez­tatu nahiz horien kontra agertzeko eskubideez baliatu ahal zara, Herritarrei laguntzeko bulego batera idazki bat bidaliz.