Herritarren parte-hartzea

Herritarren parte-hartzea arloari dagokionez, honako gaiak bereizi ditu Vitoria-Gasteizko Udalak herritarrek iradokizun, iruzkin eta eskariak errazago egin ditzaten. Gai horietako bat sakatuz gero, argibide gehiago eskuratu ahalko duzu. Horretaz gain, zenbait gaitan, beste herritarrek egindako ekarpenak eta Udalak berak emandako erantzunak edo jakinarazpenak ikusi ahalko dituzu.

Elkarteak eta boluntariotza

Herritarren parte-hartzearen balore argi eta garbi demokratikoaren adierazpen den elkarte-bizitza eta boluntariotza kudeatu, dinamizatu eta bultzatzearekin zerikusia duten kexak eta / edo iradokizunak.

Herritarren Parte-hartzea (bestelakoak)

Herritarren parte-hartzearekin eta elkarte-bizitzarekin zerikusia duten, baina aurreko idazpuruen barruan sartu ezin diren kexak eta / edo iradokizunak.

Herritarren Parte-hartzea

Udalaren eskumeneko gai publikoetan entitateek eta herritarrek zuzenean parte hartzeko dauden modu, baliabide eta prozedurekin (hartara herritarrek udalerriko gaietan ardura handiagoa hartzea ahalbidetuz) zerikusia duten kexak eta / edo iradokizunak.

Elkarguneak - Auzoguneak

Temas tratados en los elkargunes y auzogunes.