"Biziz adinik ez" proiektuan laguntzeko prestakuntzan izena ematea

* Izartxoarekin markatutako eremuak derrigorrezkoak dira.


Eremu honetarako gehienezko karaktere-kopurura iritsi zara (255)

Eremu honetarako gehienezko karaktere-kopurura iritsi zara (255)


Texto alternativo EU

Datu pertsonalen tratuamenduari buruzko informazioa

Tratamenduaren arduraduna
Vitoria-Gasteizko Udala (IFK: P0106800F)
Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak
Pintor Teodoro Dublang kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Araba
945 161 616 - informacion@vitoria-gasteiz.org - www.vitoria-gasteiz.org
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
dbo-dpd@vitoria-gasteiz.org
Tratamenduaren xedeak
Udal zerbitzuei dagokienez herritarren eskakizunak artatzea, eta udal-eskumeneko prozedurak izapidetzea, 39/2015 legean aurreikusitakoarekin bat etorrita.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Botere publikoa baiatzea, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 legean aurreikusitakoarekin bat.
Hartzaileak
Datuak ez zaizkio inori emango, legeak behartuta edo interesdunak baimenduta ez bada.
Gordetzeko epea
Udalaren eskumenak eta funtzionak baliatuta lortutako datuen xedea betetzeko behar den denboran gordeko dira datu horiek, eta beti ere, legez ezarritako mantentze-, preskripzio- eta erantzukizunetarako argitze-epean.
Pertsonen eskubideak
Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi ditzake, aldatzeko eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua mugatzeko eskatu.