Telefonoz eta lehiatilan erositako Antzokiko Sarearen sarrerak itzultzeko eskaera

Kontuaren titularraren datuak banku-helbideratzerako

Diru-itzulketa banku-transferentzia bidez egingo da.

Adibidea: 12345678Q20 digituak espaziorik gabe


Itzuli beharreko zenbatekoa


Udal jardueraren datuak

Apirilaren 26ra arte itzuli behar zaizkizun ikuskizunen kopurua bete:

Mesedez, arretaz irakurri pribatutasun politika eta ziurtatu ulertu duzula eta ados zaudela, zure datuak bidali aurretik.

Datu pertsonalen tratuamenduari buruzko informazioa

Tratamenduaren arduraduna
Vitoria-Gasteizko Udala (IFK: P0106800F)
Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak
Pintor Teodoro Dublang kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Araba
945 161 616 - informacion@vitoria-gasteiz.org - www.vitoria-gasteiz.org
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
dbo-dpd@vitoria-gasteiz.org
Tratamenduaren xedeak
Udal zerbitzuei dagokienez herritarren eskakizunak artatzea, eta udal-eskumeneko prozedurak izapidetzea, 39/2015 legean aurreikusitakoarekin bat etorrita.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
39/2015 Legearen 21.1 artikulua: Administrazioa behartua dago ebazpen espresua eman eta jakinaraztera prozedura guztietan, edozein dela ere prozedura hasteko modua. DBAOko 6.1.c) artikulua: Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko.
Hartzaileak
Datuak hirugarren bati komunika dakizkioke –soil-soilik Gasteizko Udalaren eta datu-hartzailearen eginkizun legitimoekin zuzeneko lotura duten xedeak betetzeko–, baita legeak datuak komunikatu beharra agintzen duen erakunde eta organoei ere.
Gordetzeko epea
Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik erator litekeen erantzukizun oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez gain, gorde egingo dira baita pertsona interesatuarekin izandako harremanetik eratorri litezkeen erreklamazioak egiteko edo horietatik babesteko aurreikusitako epeak iraun bitartean. Orobat, artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko zaie datuei.
Pertsonen eskubideak
Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi ditzake, aldatzeko eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua mugatzeko eskatu.