2020ko FotoArte argazki lehiaketan izena ematea

Datu pertsonalak

Sexu/genero


* Probintzia
* Herria

Argazkiak

Lanak eranstea, IZENBURUAREKIN

Izenburu horiek artxibo(ar)en izenetan ere agertu beharko dira. Jpg formatuan 72 ppp-tan.
Egiaztatu ez dela datu pertsonalik agertzen argazkiaren metadatuetan.


Sakatu "Erantsi" 1. obra gehitzeko.

Sakatu "Erantsi" 2. obra gehitzeko.

Lehiaketa

Lehiaketaren berri izan dut:

Hau al da lehiaketa honetan parte hartzen duzun lehen aldia?

Mesedez, arretaz irakurri pribatutasun politika eta ziurtatu ulertu duzula eta ados zaudela, zure datuak bidali aurretik.

Datu pertsonalen tratuamenduari buruzko informazioa

Tratamenduaren arduraduna
Vitoria-Gasteizko Udala (IFK: P0106800F)
Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak
Pintor Teodoro Dublang kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Araba
945 161 616 - informacion@vitoria-gasteiz.org - www.vitoria-gasteiz.org
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
dbo-dpd@vitoria-gasteiz.org
Tratamenduaren xedeak
Udal zerbitzuei dagokienez herritarren eskakizunak artatzea, eta udal-eskumeneko prozedurak izapidetzea, 39/2015 legean aurreikusitakoarekin bat etorrita.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
39/2015 Legearen 21.1 artikulua: Administrazioa behartua dago ebazpen espresua eman eta jakinaraztera prozedura guztietan, edozein dela ere prozedura hasteko modua. Artícu DBAOko 6.1.c) artikulua: Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko.
Hartzaileak
Datu pertsonalik ez zaie lagako hirugarrenei.
Gordetzeko epea
Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik erator litekeen erantzukizun oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez gain, gorde egingo dira baita pertsona interesatuarekin izandako harremanetik eratorri litezkeen erreklamazioak egiteko edo horietatik babesteko aurreikusitako epeak iraun bitartean.
Pertsonen eskubideak
Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi ditzake, aldatzeko eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua mugatzeko eskatu.