Networking asteazkenak - Izen ematea

* Izartxoarekin markatutako eremuak derrigorrezkoak dira.

Aukeratu *

Eskatzailearen datuak
Enpresaren datuak

Prestakuntza

Adierazi itzazu zure ikasketa maila eta egindako espezialitatea, ahalik eta zehatzenLan egoera


Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa

Tratamenduaren arduraduna
Vitoria-Gasteizko Udala (IFK: P0106800F)
Tratamenduaren arduradunaren kontakturako datuak
Teodoro Dublang Margolariaren kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Araba
945 161 616 - informacion@vitoria-gasteiz.org - www.vitoria-gasteiz.org
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontakturako datuak
dbo-dpd@vitoria-gasteiz.org
Tratamenduaren xedeak
Udal zerbitzuei dagokienez herritarren eskabideei erantzuna ematea, eta udal-eskumeneko prozedurak izapidetzea, 39/2015 Legean aurreikusitakoari jarraiki.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
DBAOko 6.1. b) artikulua.
Hartzaileak
Datuak hirugarren bati komunika dakizkioke –soil-soilik Gasteizko Udalaren datu-hartzailearen eginkizun legitimoekin zuzeneko lotura duen xedeak betetzeko–, baita legeak datuak komunikatu beharra agintzen duen erakunde eta organoei ere.
Gordetzeko epea
Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik erator litekeen erantzukizun oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez gain, gorde egingo dira baita pertsona interesatuarekin izandako harremanetik eratorri litezkeen erreklamazioak egiteko edo horietatik babesteko aurreikusitako epeak iraun bitartean. Orobat, artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko zaie datuei.
Pertsonen eskubideak
Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi ditzake, aldatzeko eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua mugatzeko eskatu.